Památný den sokolstva poprvé jako významný den České republiky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatčeno přes 1 500 představitelů Sokola. Byli odvlečeni do koncentračních táborů a Sokol byl zrušen. V letošním roce je 8. říjen - Památný den sokolstva připomínán poprvé jako významný den České republiky.  

Během tehdejší Akce Sokol a v průběhu dalších let druhé světové války položilo své životy kolem 5 000 sokolů, jejichž oběť Památný den sokolstva připomíná. Je vnímán také jako obecný symbol českého boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu, protože sokolové se od svého založení dostali do střetu se všemi totalitními režimy. Bylo to během obou světových válek i v roce 1952, kdy byl Sokol opět zrušen. Jeho činnost byla obnovena po roce 1989 a dnes patří mezi nejpočetnější sdružení v Česku, má v současné době kolem 160 000 členů.

Člen obce sokolské

Například v Domašíně na Benešovsku, kam se do místního sokolského sdružení vypravila redaktorka Věra Hájková, najdete sokola téměř v každé rodině. „V současné době má naše sokolské sdružení 172 členů a z toho je 33% žáků a dorostenců. Příslušnost k Sokolu se v mnoha zdejších rodinách dědí z generace na generaci,“ říká sokolský náčelník v Domašíně Jan Bursík.

K uctění památky sokolských obětí v boji za svobodu a demokracii proběhnou na mnoha místech České republiky pietní akty. V Praze se uskuteční slavnostní předání Praporu prezidenta ČR sokolům na nádvoří Pražského hradu, proběhne pietní akt v Tyršově domě (sídle České obce sokolské) a v 18. hodin bude zahájena tradiční vzpomínková akce Sokolská světla, kdy budou na Vltavu pouštěny lodičky se svíčkami. Sokolská světla se uskuteční také v dalších regionech, více informací naleznete na stránkách České obce sokolské. Památný den sokolstva připomínají také vlajky České republiky a vlajky Sokola umístěné na budovách a prostředcích hromadné dopravy.