Páteční Noční linka: Světový den dárců krve!

Darovali jste krev někdy i vy? Nebo naopak potřebovali jste krev od někoho velmi nutně dostat vy či vaši blízcí? Případně, co jste kdy komu nezištně darovali, jen tak, a čím a kým jste byli obdarováni?

Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.

Červený kříž už od r. 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce - dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Dárcovství krve je určitě velmi ušlechtilý a důležitý čin. Pro mnohé pravidelné dárce krve je to věc, o které ani nemluví, natož aby se s ní někde chlubili. Je to pro ně zkrátka úplná samozřejmost. A chodí darovat mnohokráte i opakovaně.