Pavlač

6. červenec 2005

Dnes o pavlači. Slovník spisovného jazyka českého píše, že pavlač je za prvé "otevřená chodba vedená v poschodí podél vnější zdi domu, nejčastěji nádvorní" a za druhé, "nářečně kostelní dvůr, kruchta". Dále slovník uvádí spojení praštěný pavlačí, které má význam pomatený, a přídavné jméno pavlačový, které se vyskytuje ve spojeních pavlačové drby, řeči, klepy. Jak se pavlač dostala do známého úsloví o praštěnosti, jsem se nikde nedočetl. Proč se o drbech říká, že jsou pavlačové, je jasné. Na městských pavlačích si dámy uměly krásně popovídat.

Ale k původu slova pavlač. Etymologové se shodují, že tento výraz vznikl z praslovanského povelkti, které znamenalo povléct. Ve staré češtině se používala slova pavlaka, pavlak a pavlač, která nejprve znamenala rouška, přikrývka, něco, čím se povléká. Od Komenského pak má slovo pavlač dnešní význam. Na otázku, jak pavlač v dnešním významu souvisí s povlékáním, odpovídají autoři knížky Dědictví řeči. Nejprve říkají, že slovem pavlač se označovaly nejen tkaniny, kterými se něco povlékalo, ale také konstrukce pokrývající plochy, tedy podlahy, a pokračují: "Proč se ale název obkladové konstrukce, zvláště podlahy stal pojmenováním dnešní pavlače?... Již v nejstarších biblických textech se slovem pavlač vystihuje nekrytý terasovitý přístavek vydlážděný deskami, Později se tak nazývá část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvláště balkón nebo ochoz upevněný na vyčnívajících trámech... A zastřešením takovýchto dřevěných ochozů vzniká součást stavby, která už má blízko... k dnešní pavlači." Tolik knížka Dědictví řeči.

Michal Novotný

Musím ale dodat, že etymolog Jiří Rejzek to svém slovníku vidí jednodušeji. Slovo pavlač označuje prostě za metaforu. "Pavlač jakoby povléká zdi domu," píše.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...