Petr Zeithaml: Kýlu je nejlepší léčit laparoskopickou operací

4. říjen 2013

S chirurgem z Chirurgického oddělní Nemocnice Hořovice MUDr. Petrem Zeithamlem jsme mluvili o moderní léčbě operace kýl.

Mluvili jsme o tom, jak kýla vzniká. Probírali jsme, v čem člověku komplikuje život. Věnovali jsme se způsobům její léčby. Zaměřili jsme se především na laparoskopické operace kýl.

Nejčastější je tříselná kýla

Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka) do podkoží. Vzniká v oblasti třísla, kde je stěna břišní fyziologicky oslabena v místě tříselného kanálu a to vlivem vysoké zátěže, věku nebo vrozených dispozic.

V počáteční fázi onemocnění se kýla projevuje pouze bolestí nebo pocitem pálení v třísle po námaze. Později pak jako měkké nebolestivé vyklenutí v zblasti třísla, které může spontánně mizet a znovu se objevovat. Opakovaným vtlačováním obsahu kýly do kýlní branky, dochází k rozšiřování defektu ve stěně břišní a ke zvětšování kýly.

Operační sál (ilustrační foto)

Při uskřinutí kýly je nutná okamžitá operace

Nejzávažnějším projevem tříselné hernie je její uskřinutí. V případě uskřinutí nelze obsah kýly vrátit zpět do dutiny břišní, kýla výrazně bolí, mohou se projevit obtíže charakteru nadýmání a poruchy odchodu plynů. Vlivem uskřinutí může dojít k odumření struktur v kýlním vaku a vážným zdravotním komplikacím. Tento stav pak vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok.

Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době existuje několik postupů. Jde o klasickou plastiku, klasickou plastiku s využitím síťky a laparoskopickou plastiku.

Nejmodernějším způsobem léčby kýly je laparoskopická operace

Výkon se provádí ze tří krátkých incisí v oblasti pupku a vpravo a vlevo od pupku velikosti cca 10-15 mm. Dutina břišní se naplní oxidem uhličitým. Obsah kýly se pod optickou kontrolou reponuje zpět do dutiny břišní.

Laparoskopie

V místě kýly se protne vnitřní výstelka stěny. Lékaři uvolní kýlní vak. Defekt stěny břišní pak překryjí síťkou, kterou fixují kovovou svorkou nebo tkáňovým lepidlem. Ránu pak sešijí vstřebatelným stehem.

K výhodám tohoto způsobu léčby patří menší pooperační bolesti. Lepší kosmetický efekt. Menší počet recidiv. Krátká doba rekonvalescence po výkonu. Operaci nelze provést v lokálním znecitlivění, ale pouze v celkové anestezii.

Zdroj informací: Nemocnice Hořovice

Spustit audio