Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem představuje Lidové Vánoce

20. listopad 2021 22:04

Velká vánoční výstava se i letos koná v celém areálu skanzenu v Přerove nad Labem. V interiérech všech devíti chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním.

Ve druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou vystaveny ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty a nejrůznější stará tvořítka.

Staročeská chalupa je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek.

Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století: kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930, na statku i v chaloupce.

Nově je otevřená celá chalupa z Oskořínka s interiérem z druhé třetiny 20. století, upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Ve staré škole uvidíte scénu tříkrálové koledy.

Součástí letošní vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků.

Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí. V chodbě u staré školy v bednárně je nově připravená výstava „Z historie vánočního stromečku“, jejíž součástí je velká kolekce starých vánočních ozdob z muzejních sbírek.

Ve školním kabinetu je nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akademického malíře Jiřího Škopka. Další velký betlém, kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic, uvidíte v kapličce na návsi.

Výstavu můžete navštívit až do 30. prosince letošního roku, otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 16 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin). Na Štědrý den a Boží hod vánoční ale bude zavřeno.

autoři: Jolana Nováková , Von | zdroj: Český rozhlas Region
Spustit audio