Pondělní Noční linka: Mezinárodní den zdravotně postižených

Máte v rodině někoho, kdo je handicapovaný? Jak jste se v rodině k handicapu vašeho člena rodiny postavili? Bylo ze začátku těžké přijmout danou situaci? Co bylo pro vás nejtěžší? Pokud máte zdravotní postižení vy sami, jak vnímáte vaše okolí, změnilo se něco zásadně? Máte handicap od narození nebo jste se do této situace dostali během života? Zlepšila se situace v posledních letech pro zdravotně postižené nebo je to stále stejné?

Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život