Pondělní Noční linka: Minulost, přítomnost, budoucnost

23. srpen 2021

Patříte mezi lidi, kteří dokázali udělat za minulostí tlustou čáru a kráčí s očekáváním lepších zítřků dál? Pokud jste prožili nepříjemné situace, dokázali jste na ně obratem zapomenout nebo se k nim ve vzpomínkách neustále vracíte? Umíte hledět s optimistem do budoucnosti, i když přítomnost není růžová? Co si v takové chvíli řeknete? Co byste poradili ostatním, kteří zatím neuměli tlustou čáru za minulostí udělat a trápí se?

Minulost označuje soubor událostí, které již proběhly. Minulost není ohraničena nějakým počátkem, nemůžeme říci, kdy začala. Přítomnost, to „při čem“ každý člověk právě je, je složitý fenomén, který zkoumá fenomenologie. Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času. Chápaní jednotlivých časových horizontů nelze přesně definovat, neboť záleží na souvislostech.

Spustit audio