Pondělní Noční linka: Vysvědčení za všechny peníze

28. červen 2021

Báli jste se domů přinést vysvědčení, protože výsledky neodpovídaly představám vašich rodičů? Co si myslíte o trestech za špatné známky? Zažili jste je na vlastní kůži? Domníváte se, že i když dítě nepřinese vysvědčení, na kterém jsou samé výborné, může se v životě dobře uplatnit? Jaké vysvědčení jste domů nosili vy? Bylo pro vás důležité mít dobré výsledky nebo vám záleželo na jiných věcech?

Školní vysvědčení je potvrzení o výsledcích vzdělávání ve škole, které se vydává žákům základních a středních škol dvakrát do roka, zpravidla poslední lednový pracovní den a poslední červnový pracovní den. Podle školského zákona se výsledky v jednotlivých předmětech hodnotí slovně nebo klasifikačním stupněm (hovorově známkou).

Spustit audio