Poslechněte si: Dopolední host 1. 4. 2019

1. duben 2019
Dopolední host

Na celorepublikovou akci Ukliďme Česko nás pozval Šimon Fiala, jeden z organizátorů úklidu.

 

Spustit audio