Poslechněte si: Dopolední host 7. 1. 2019

Rozhlasový mikrofon ve vysílacím studiu
Rozhlasový mikrofon ve vysílacím studiu

O aktuální poptávce po práce schopných seniorech ve Středočeském kraji jsme si povídali s Michalem Novákem z pracovního portálu Profesia.cz.