Pouhých dvacet lidí dokázalo z Roztok u Prahy zásobovat za Rakouska-Uherska celou Evropu glóbusy

8. březen 2019 09:10

Výstava „Fenomén Felkl“ ve Středočeském muzeu v Roztokách představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn (1854–1952), která působila v Roztokách téměř 100 let.  

Fenomenální je to, že továrna, či spíše malá dílna, dokázala od roku 1870 vyrábět globusy nejen pro Rakousko-Uhersko, ale i pro celou Evropu. A to od těch nejmenších až po ty, které měřily v průměru 47 centimetrů“, říká kurátorka výstavy Marcela Šášinková.

Glóbusy vyrábělo kolem dvaceti lidí, kteří pracovali od pondělí do soboty od šesti do osmnácti hodin. Byly to nejen zemské glóbusy, ale i hvězdné a planetární a překládané do sedmnácti jazyků. Rodina Felklova byla dokonce držitelem dvou patentů na rozkládací glóby. Jejich výrobky putovaly často i do zámoří a byly vysoce ceněny na výstavách, například až v Melbourne.

Felklovy glóby získaly také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování a podle nařízení tehdejšího ministra škol musela mít každá škola v Rakousku-Uhersku glóbus. Téměř všechny pocházely právě z Roztok. Provoz továrny byl ukončen v roce 1950.

Na výstavě, která je otevřena do letošního září, můžete vidět nejenom kolem sedmdesáti glóbusů firmy J. Felkl a syn, ale i autentické přístroje a archivní materiály.

Spustit audio