Pozoruhodná technická památka Vápenka Velká dohoda připomíná historii vápenictví v Moravském krasu

12. březen 2023

Milión tun vápence se od roku 1928 vypálilo ve vápence Velká dohoda nedaleko Holštejna na Blanensku na jižní Moravě. Dnes je z ní technická památka, která je po celý rok volně přístupná pro všechny zájemce a dává možnost nahlédnout do historie vápenictví ve zdejším regionu.

Vápenka nese jméno Velká dohoda díky úmluvě devíti vápenických rodin z nedalekého Lipovce. Společně v roce 1928 vybudovali vápenku, která byla ve své době největší a nejmodernější v Moravském krasu.

Zdejší produkt byl proslulý svojí kvalitou po celé střední Moravě. V Lipovci později vznikla ještě jedna, menší vápenická společnost, a proto se těmto společnostem začalo říkat Velká a Malá dohoda.

Šachtová vápenka Velká dohoda je příkladem posledního stadia technologického vývoje vápenických pecí, coby nástroje lidové řemeslné tradice. V roce 1950 byla znárodněna a převedena pod národní podnik Hlubna Brno. Roku 1976 ji pak koupilo lipovecké JZD, ale po třech letech v ní byla činnost ukončena a lom i s vápenkou byl odprodán pro rekreační účely.

Do vápenické pece je dnes možné kdykoli nahlédnout a celou si ji projít. V nedalekém lomu je od jara do podzimu v provozu také lanové a ferratové centrum. Místo se tak stalo oblíbeným cílem nejen výletním, ale i sportovním.

Spustit audio