Pravidla soutěže o horská kola

3. březen 2023

Prostudujte si podrobná pravidla soutěže o horská kola.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 6. března 2023 (5:00:01) do 31. března 2023 (12:59:59).

Soutěž probíhá na regionální stanici Český rozhlas Region.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Do vysílání Českého rozhlasu Region bude v době konání soutěže zařazován výherní zvuk, po jehož zaznění mají účastníci za úkol dovolat se jako první v pořadí na studiovou linku 221 553 777. První volající účastník získává dárkový balíček sportovní výbavy.

Výherní zvuk

Jakmile zazní úryvek z písně „Šlapací kolo“ od skupiny Faraon, volejte na studiovou linku 221 553 777.

Počet výherních kol

V době konání soutěže na ČRo Region se uskuteční celkem 20 soutěžních kol rozdělených do čtyř soutěžních týdnů (6.3-10.3.2023, 13.3-17.3.2023, 20.3-24.3.2023, 27.3.-31.3.2023) časy konání jednotlivých kol soutěže jsou rozprostřeny do celého dne.

Výhra v soutěži

Denní výhrou v soutěži o horská kola v každém soutěžním kole je balíček sportovního vybavení obsahující batoh, sportovní lahev a rychleschnoucí ručník v celkové hodnotě 1200 Kč. Výherce daného soutěžního dne zároveň postoupí do pátečního losování o horské kolo MMR WOKI 60 Graphite orange N.

Hlavní výhra

Každý pátek v pořadu Písničky se vzkazem (v čase mezi 12:04 a 12:59) bude z denních výherců daného soutěžního týdne vylosován jeden, který obdrží horské kolo MMR WOKI 60 Graphite orange N.

Předání výhry

Denní výhra bude výherci odeslána do 30 dnů na adresu, kterou sdělí moderátorovi.

Horské kolo bude výherci předáno v sídle Českého rozhlasu Region, Hybešova 14/10, Praha 8 – Karlín, a to na základě předchozí dohody mezi pořadatelem a výhercem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby jednající v rozporu s pravidly nebo osoby jednající nepoctivě nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Pořadatel může žádat po výherci součinnost v případě, že má podezření na porušení pravidel. Pokud výherce součinnost neposkytne, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. Informace o zpracování osobních údajů soutěžících jsou uvedeny na https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-zasady-pouziti-cookies-7754022.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.