Pravidla soutěže „Pivo na měsíc zdarma“

r_2100x1400_regiony.png
r_2100x1400_regiony.png
Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 1. září 2014 do 12. června 2015.

Účast v soutěži

Do soutěže „Pivo na měsíc zdarma“ jsou automaticky zařazeni všichni účastníci SMS hlasování v soutěži Dobráci roku.

Po dobu trvání soutěže vysílá Český rozhlas Region medailonky o Sborech dobrovolných hasičů s působností ve Středočeském kraji (dále jen „SDH STČ“) v rámci soutěže Dobráci roku. Podrobné informací o soutěži Dobráci roku jsou k dispozici na internetových stránkách www.dobraciroku.cz.

Soutěž „Pivo na měsíc zdarma“ je rozdělena do deseti soutěžních kol.

1. soutěžní kolo – 5. 9. 2014 (14:00:00) – 30. 9. 2014 (23:59:59)
2. soutěžní kolo – 1. 10. 2014 (0:00:00) – 31. 10. 2014 (23:59:59)
3. soutěžní kolo – 1. 11. 2014 (0:00:00) – 30. 11. 2014 (23:59:59)
4. soutěžní kolo – 1. 12. 2014 (0:00:00) – 31. 12. 2014 (23:59:59)
5. soutěžní kolo – 1. 1. 2015 (0:00:00) – 31. 1. 2015 (23:59:59)
6. soutěžní kolo – 1. 2. 2015 (0:00:00) – 28. 2. 2015 (23:59:59)
7. soutěžní kolo – 1. 3. 2015 (0:00:00) – 31. 3. 2015 (23:59:59)
8. soutěžní kolo – 1. 4. 2015 (0:00:00) – 30. 4. 2015 (23:59:59)
9. soutěžní kolo – 1. 5. 2015 (0:00:00) – 31. 5. 2015 (23:59:59)
10. soutěžní kolo – 1. 6. 2015 (0:00:00) – 12. 6. 2015 (14:00:00)

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účastníci po dobu trvání soutěže posílají SMS zprávy z mobilních telefonů. Tvar SMS zprávy je DOBRACI (mezera) název SDH STČ na číslo 90 011 04. Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.

Výhry

V rámci soutěžního kola je výherní SMS ta, která byla doručena jako prostřední ze součtu všech doručených SMS v termínu jednotlivých kol. Pokud je součtem doručených SMS v rámci daného soutěžního kola sudé číslo, stává se výherní SMS v rámci tohoto soutěžního kola SMS, jejíž pořadí se vypočte podle vzorce V = (n/2)+1, kde V je pořadí výherní SMS a n je počet doručených SMS v rámci daného soutěžního kola.

V každém soutěžním kole je výhrou 2x balení kartonu piva Velkopopovický Kozel (á 24 ks 0,5 l plechovek 10° piva Velkopopovický Kozel).

Každý účastník může získat pouze jednu výhru v průběhu celé doby trvání soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí další doručené SMS v rámci daného soutěžního kola. Z jednoho telefonního čísla je v každém soutěžním kole možno poslat neomezené množství SMS.

Vyhlášení výherců a předání výher

Jméno výherce daného soutěžního kola je vyhlášeno moderátorem vždy v pátek po skončení jednotlivých soutěžních kol ve vysílání Českého rozhlasu Region, tedy:

1. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 3. října 2014 po 14. hodině
2. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 7. listopadu 2014 po 14. hodině
3. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 5. prosince 2014 po 14. hodině
4. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 2. ledna 2015 po 14. hodině
5. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 6. února 2015 po 14. hodině
6. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 6. března 2015 po 14. hodině
7. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 3. dubna 2015 po 14. hodině
8. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 1. květen 2015 po 14. hodině
9. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 5. června 2015 po 14. hodině
10. soutěžní kolo – vyhlášení výherce 12. června 2015 po 14. hodině

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

Odesláním SMS zprávy účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě výběru jím zaslané SMS bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu Region a na internetových stránkách www.cesky-rozhlas-region.cz.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Plné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.cesky-rozhlas-region.cz.