Pražská přírodní rezervace Chuchelské háje ukrývá Mariánský pramen i zookoutek záchranné stanice

13. duben 2023

Na jihozápadním okraji Prahy leží městská čtvrť Malá Chuchle. Dříve tam bývaly lázně, později se z ní stal oblíbený cíl výletů Pražanů. V kopci nad Malou Chuchlí narazíte v přírodní rezervaci Chuchelské háje na léčivý Mariánský pramen. O kousek dál pak na celoročně přístupný zookoutek Záchranné stanice hlavního města Prahy.

K návštěvě přírodní rezervace Chuchelské háje lákají rozlehlé lesy, romantické skály a unikátní stepní lokality. A Mariánský pramen, vytékající z vápencových skal silurského a devonského stáří. Chuchelskou vodu doporučovali lékaři v 18. století k léčení ženských nemocí, žaludečních potíží, bolestí hlavy a dokonce i křečových žil. Podle místní pověsti si odsud zázračnou vodu nechávala vozit dokonce i Marie Terezie do Vídně.

Lázeňské budovy, hostinec, zahradní restaurace, kuželna, vila Maria. Tyto budovy kdysi sloužily svému účelu nad kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o léčivé síle místní vody pochází z roku 1729. Později ji potvrdil Jan Antonín Scrinci, český lékař a fyzik, profesor pražské univerzity. Mariánský pramen byl zachycen v roce 1760 v lese nad obcí a nad ním vystavěli kapličku Panny Marie. Pramen pak až do roku 1984 zásoboval Malou Chuchli pitnou vodou.

U Mariánského pramene se seznámila Magdalena Dobromila Artmannová se svým budoucím manželem Janem Aloisem Sudipravem Rettigem. Na památku tohoto setkání Rettig namaloval akvarel pramene a o seznámení napsal krásný text.

Z lázní výletní místo Pražanů

Postupem času byla léčivost pramene zpochybněná a z Malé Chuchle se místo lázní stalo oblíbené výletní místo. Před druhou světovou válkou sem po Vltavě pluly parníky, stavěl tu vlak, pražská smetánka do Malé Chuchle cestovala autem, fungovalo tu několik výletních restaurací, kde si Pražané dávali v neděli dostaveníčko.

Kdysi sem jezdíval i spisovatel Jaroslav Vrchlický. „Jeho pobyt zde byl poznamenán tím, že se tu provalila aféra jeho manželky s hercem Jakubem Seifertem. Takže Vrchlický na Malou Chuchli nerad vzpomínal,“ říká místní kronikář Tomáš Hromádka. Milostný poměr trval asi osm let. Herec Seifert byl otcem dvou ze tří dětí Ludmily Vrchlické, Jaroslava a Evy. Vrchlický ovšem obě děti přijal za své.

Dnes v místě bývalých lázní sídlí Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity.

Celoročně volně přístupný zookoutek v přírodní rezervaci Chuchelské háje, ke kterému dojdete po turistické značce, je součástí Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. Žijí tu ti, kteří se kvůli svému onemocnění nebo handicapu nemohou vrátit zpátky do volné přírody. Je tu tak jelen evropský, daněk skvrnitý, prase divoké, rys ostrovid, liška obecná či výr velký. A nechybí ani dětské hřiště, množství interaktivních prvků nebo stánek s občerstvením.

Po návštěvě zookoutku mohou návštěvníci seběhnout okolo kostela svatého Jana Nepomuckého do Velké Chuchle na vlak. Anebo se ještě zastavit u významné technické památky, Pacoldovy vápenky, kterou jsme ve Výletech už také navštívili.

Spustit audio