Při náhlém brnění nohy zbystřete. Může jít o ucpanou stehenní tepnu

30. listopad 2022

Může se stát, že náhlé nepříjemné brnění nohy způsobí embolus ve stehenní tepně. Záchrana končetiny pak závisí na rychlém převozu na chirurgii.

Není „brnění“ jako „brnění“. Pokud si tzv. přesedíte nohu, končetina vás sice nepříjemně brní, je ale teplá, má přirozenou barvu a je v ní hmatatelná pulzace. Nepříjemné pocity rychle odejdou, pokud si sednete jinak a nohu narovnáte.

V případě, že brnění způsobila ucpaná tepna, noha je bílá, studená, potí se, je necitlivá a pulzace hmatatelná není. V tom případě je nutné co nejrychleji volat záchrannou službu, aby postižený uzávěrem tepny v tříslech dlouho netrpěl. Pokud se nedostane rychle do nemocnice, hrozí, že by mohl o postiženou končetinu i přijít.

Signály, které většinou přehlížíme

Problém vzniká v případě, kdy se menší krevní sraženina, zvaná také trombus, dostane ze srdce do aorty, odkud projde až do stehenní tepny v třísle, kterou ucpe. Jedná se pak o embolus. Tyto situace většinou vzniknou zcela nečekaně a postižení na tento problém většinou vůbec nejsou připravení.

Ucpání tepny ale nevznikne ze dne na den. Existují určité signály, kterým bychom měli věnovat pozornost. Ucpání tepny v tříslech se většinou objevuje u pacientů, kteří trpí srdečními arytmiemi. Často se s tímto problémem ještě ani nezačali léčit, ale už cítí, že jim srdce občas nepříjemně přeskakuje. Dalším projevem může být nevýkonnost, dušnost, nebo neschopnost vyjít rychle do několika pater.

Zbystřete, když se brnění nohy dostaví náhle

Brnění sice nepřehlížejte, ale je také na místě mít na paměti, že noha může brnět i díky problémům s bederní páteří. Rozhodujícím ukazatelem je právě necitlivost, chlad i absence pulzu v končetině. Navíc tyto stavy nastávají velmi náhle. Pak na nic nečekejte. Jde o čas. Čím dříve skončíte na operačním sále cévní chirurgie, tím větší šance, že vám končetinu zachrání.

Tepnu je nutné chirurgicky pročistit, aby jí opět mohla proudit krev. Samozřejmě záleží na tom, jak je embolus velký, ale v zásadě by se postižený pacient měl dostat na operační sál ideálně do dvou hodin. Déle by to být nemělo. Pak již může dojít k nenávratným změnám na tkáních.

Spustit audio