Při návštěvě Aksamitovy brány u Berouna můžete napsat pozdrav ostatním turistům

20. březen 2015
Česko – země neznámá

V blízkosti obce Koněprusy u Berouna najdete nejen slavné Koněpruské jeskyně, ale také nejpozoruhodnější krasový jev v této oblasti – tzv. Aksamitovu bránu. Nachází se v národní přírodní památce Kotýz.

Je to místo opředené tajemstvím. Kamenná brána vede do ohraničeného skalního prostoru. Jeho tvar naznačuje, že by tudy mohla vést cesta do neznámých podzemních chodeb. Jeskyňáři prohledávali puklinu až do hloubky 15 metrů, ale v podzemním labyrintu pak cestu ztratili.

Brána je pojmenovaná po Janu Aksamitovi, českém archeologovi, který okolí tohoto krasového útvaru počátkem 20. století prohledával. Aksamitova brána je největší skalní bránou Českého krasu. Je to pozůstatek bývalé jeskyně, která kdysi zanikla propadnutím stropu. Stát zůstal pouze vchod.

Puklina, kde byly objeveny vzácné archeologické nálezy

V puklině byla při pozdějších průzkumech objevena řada archeologických nálezů. Mezi nejstarší patří soubor kamenných nástrojů ze středního paleolitu. Neolitické osídlení pak dokládá kultura s vypíchanou keramikou.

Uprostřed bývalé jeskyně roste mohutný javor. Jeho celá koruna vyčnívá nad úroveň okolních skalních stěn.

Na turisty přímo u brány čeká dřevěná schránka, ve které najdou sešit a propisku. Dočtou se v něm nejen zajímavosti o Aksamitově bráně, o místních pověstech, ale především pozdravy od ostatních turistů. A samozřejmě mohou připojit i ten svůj.

Pokud se k Aksamitově bráně vydáte, dostanete se k ní po žluté turistické značce z obce Koněprusy anebo z druhé strany po naučné stezce Koukolova hora – Kotýz. Najdete ji u zastavení číslo 8 poté, co vyjdete do strmého kopce.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m15!1m11!1m3!1d3119.349598992512!2d14.048282611542186!3d49.915983931870194!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1s49.9171008N%2C+14.0480942E!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1426845155024" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio