Přírodní památka Nemošická stráň leží přímo uprostřed továrního komplexu v Pardubicích

25. duben 2014
Česko – země neznámá

Přírodní památka Nemošická stráň vyhlášená roku 1982 představuje strmou, přibližně kilometr dlouhou opukovou stráň. Nachází se nad pravým břehem Chrudimky od Drozdic k Pardubicím a je typickou ukázkou říční terasy s dubohabrovým porostem. Listnatý háj tvoří převážně habr, jilm a javor babyka. Z křovin tu roste líska obecná, svída krvavá, brslen evropský a trnka obecná.

V podrostu lesa se pak nachází mnoho druhů rostlin, z nichž některé patří mezi ohrožené zvláště chráněné druhy, jako například lilie zlatohlavá, áron plamatý, prvosenka vyšší a sněženka podsněžník. V časném jaru je zem pokrytá také porosty dymnivky duté, sasanky hajní i pryskyřníkové, jaterníku podléšky, hluchavky žluté a lechy jarní.

Entomologové našli na Nemošické stráni také ohrožené druhy hmyzu – zejména ty, které ke svému životu potřebují staré a odumírající dřeviny, a tak se tu vyskytuje třeba zlatohlávek skvostný či střevlík Ulrichův.

Nemošická stráň - dymnivky

Nemošická stráň je také výjimečným hnízdištěm zpěvného ptactva, vidět je tu například slavík či krahujec obecný. Žijí tu ovšem i vzácní savci - netopýr vousatý nebo norník rudý a také několik druhů obojživelníků a plazů.

V přírodní rezervaci se samozřejmě nesmí poškozovat porost, rušit živočichy v jejich přirozeném vývoji, ani chodit mimo vyznačené cesty. Přesto je tato lokalita rájem pro lidi, kteří se mohou ocitnout v lůně přírody hned, jak vyjdou z továren, které stojí poblíž. Nemošická stráň je zároveň výchozím bodem pro delší výlety do okolních vesnic, které nabízejí i hospůdky s příjemným osvěžením.

autor: jsl
Spustit audio