Pro Kateřinu Daczickou se Kutná Hora stala místem jejího srdce

20. leden 2023

Baronka Kateřina Daczická pochází ze starobylého šlechtického rodu Dačických z Heslova. Jméno předků ji pojí s Kutnou Horou. Jejím hlavním cílem je pomáhat lidem, a to především na kutnohorsku. V roce 2010 proto založila Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, jehož hlavní náplní je podpora dětí s uměleckým nadáním.

Mezi mnoha jedinečnými historickými památkami Kutné Hory má své specifické místo Dačického dům. Dnes tu najdete zajímavou expozici o historii Kutné Hory. Nelze tu ale opomenout slavného renesančního spisovatele, básníka a patriota, Mikuláše Daczického z Heslova, který v tomto překrásném renezančním domě žil.

Starobylý rod Dačických má své pokračovatele i v současnosti. Význam rodu i jeho kořeny jsou svým způsobem odpovědnost i závazek. Ale také mohou být pomocí k nalezení své identity i místa, které opravdu milujeme. A to je životní příběh baronky Kateřiny Daczické. Ačkoliv se narodila a vystudovala v Praze, Kutná Hora je pro ní místem, kde se cítí skutečně doma.

Domov je tam, kde ho cítíme

Když na studiích Vysoké školy ekonomické a Bankovního institutu v Praze začala objevovat historii rodu Daczických, byla to pro ni spíše úleva. Jako rodačka z Prahy se nikdy necítila. Objevením Kutné Hory jakoby poskládala poslední kamínky toho, co jí v životě skutečně chybělo. Místo, kam skutečně patří. Poprvé do Kutné Hory přijela v roce 2010 a od té doby je pro ni toto město jak sama říká „srdcovka“.

Velmi rychle si uvědomila, že chce lidem v tomto městě i kraji co nejvíce pomáhat. Ostatně její předci rodu Daczických jsou pochováni přímo v chrámu sv. Barbory. To je svým způsobem závazek. Ještě téhož roku založila Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova. Mateřské povinnosti jí ale umožnily věnovat se nadační práci až od roku 2015. Možná právě proto se rozhodla zacílit svou pomoc především na děti.

Nejen chlebem živ je člověk

Ačkoliv její hlavní profese je daňová poradkyně a působí také jako politička, svůj volný čas věnuje podpoře dětí s uměleckým nadáním. Ostatně kulturu a umění má velmi ráda, je to pro ni odpočinek od práce ve finančnictví. Velmi dobře také z finanční praxe ví, že rozvoj talentovaných dětí často závisí na aktuální ekonomické situaci rodičů. To první, co jsou rodiny ve finančních potížích nuceni zrušit nebo omezit, jsou různé kroužky nebo výdaje na uměleckou výchovu dětí.

Nadační fond Mikuláše Daczického v tomto případě nadále hradí talentovaným dětem školné v Základních uměleckých školách na Kutnohorsku. Cílem je pomoc nadále rozšiřovat i do dalších míst.

Tím to ale nekončí. Kateřina Daczická připravuje také benefiční koncerty, výstavy a různé kulturní akce, díky kterým pro děti mimo jiné pomáhá získat finance. Často na koncertech vystupují i děti, kterým nadační fond platí školné v uměleckých školách. Největší odměnou jsou pak rozzářené oči dětí, které tak mohou dělat to, co je skutečně baví.

Spustit audio