Pro paní Alenu Jungmannovou je péče o křivoklátské hradní depozitáře srdeční záležitostí

29. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Alena Jungmannová v Královském sále hradu Křivoklát

Paní Alena Jungmannová začala pečovat o vzácné sbírky hradu Křivoklát krátce po ukončení studií. Dnes jako správkyně depozitářů pečuje o 53.000 svazků hradní knihovny i o nejvzácnější hradní exponáty. Místo, kde se v minulosti podepisovaly vzácné listiny z české historie, se stalo jejím domovem.

Křivoklát jako místo významných státnických setkání

Hrad Křivoklát ve Středočeském kraji začal před rokem 1110 budovat král Vladislav I, ale skutečný význam získal až za Přemysla Otakara II., který z Křivoklátu vytvořil reprezentativní sídlo českých panovníků a v Královském sále přijímal vzácné hosty. Císař Karel IV. tu například podepsal zakládací listinu Nového města pražského a jeho syn Václav IV. přivítal poselstvo anglického krále Richarda…Pracovat jako správce depozitářů na tak významném místě české historie je profese, která je radostí i zodpovědností zároveň. Pro paní Alenu Jungmannovou je navíc Křivoklát domovem a její práce srdeční záležitostí.

Alena Jungmannová v křivoklátské knihovně pečuje o 53000 svazků knih

Když láska ke knihám přeroste v odbornou péči o naše vzácné památky

Alena Jungmannová vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor historie a politologie. Historie jí od dětství zajímala. Nejprve jí bavily knihy, ale postupem času se více a více zajímala o historii. Zlom nastal při studiu vysoké školy, kdy si vybírala obor. A zvítězila historie. Na studiích středních školy jí totiž v šestnácti letech ovlivnila brigáda v knihovně Strahovského kláštera. Právě tam poznala specifický svět péče o historické exponáty. Na hradě Křivoklát začala pracovat ihned po studiích na vysoké škole. Spojila tak svou lásku ke knihám i k historii. Jak známo, na Křivoklátě je od dob posledních majitelů Fürstenbergů rozsáhlá hradní knihovna se sbírkou více než 53.000 svazků. V současné době se právě pod vedením Aleny Jungmannové celá sbírka eviduje, kontroluje a čistí a součástí práce je i neustálá kontrola vlhkosti v místech, kde jsou knihy uložené. Tedy nejen v samotné knihovně, ale i v hradních depozitářích.

Když Křivoklát ztichne osaměním, vydává mnohá skrytá tajemství

Právě v době, kdy je v současnosti Křivoklát pro návštěvníky uzavřen a paní Alena při své práci sama prochází velké prostory gotických sálů, má také příležitost všimnout si mnoha detailů, které v běžném ruchu ani nemá možnost postřehnout. Má svá oblíbená místa, kam se často vrací čistě pro potěšení. V depozitářích si ráda prohlíží fotografie posledních majitelů nebo různé rarity – například starou repliku malých varhan.

Profese, která přináší radost i zodpovědnost

Pracovat jako správce depozitářů na tak významném místě české historie, jako je právě královský hrad Křivoklát, je profese, která je radostí i zodpovědností zároveň. Jak paní Alena přiznává, z počátku se bála, aby některý vzácný historický předmět nechtěně neupustila nebo ho nějak nepoškodila. Nejvíce jí dojímá, když má v rukách starý osobní předmět, například několik staletí starý prsten. Pak si sama pro sebe přemýšlí, komu asi patřil a jaký měl k danému předmětu vztah… Jakkoliv bývá zvykem, že kasteláni i správci depozitářů v průběhu své profesní kariéry mění místa působení, pro paní Alenu Jungmannovou je Křivoklát srdcová záležitost a zároveň také domovem. Ačkoliv na tuto pozici přišla hned po studiích, rozhodně se na jiné místo nechystá. Ostatně o historické předměty se stará ráda, a tak vzácné sbírky tohoto významného českého hradu nemohou být v lepších rukách.

autor: Markéta Vejvodová | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související