Probošta Libora Bulína těší, že se lidé do Staré Boleslavi vrací pro naději

12. únor 2021

Ve Staré Boleslavi již několik let probíhají postupné rekonstrukce významných církevních památek pod vedením probošta Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, otce Libora Bulína. Za jeho více než třicetiletou praxi kněze bylo pod jeho vedením zrenovováno několik významných českých památek. V současnosti má ale svůj nový cíl - obnovit Starou Boleslav jako slavné české poutní místo.

Možná jste se už navštívili nádherně zrekonstruovanou baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kam bylo těsně před jejím znovuotevřením loni v lednu po mnoha letech navráceno i Palladium země české, jehož duchovní význam je srovnáván s korunovačními klenoty. Ve Staré Boleslavi pokračují i další opravy významných církevních památek v majetku Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána, a to vše pod vedením probošta Libora Bulína. Svou budoucnost kněze původně vůbec neplánoval a jeho cesta ke kněžství rozhodně nebyla přímá. V mládí bylo jeho velkým snem stát se vojenským pilotem. Zdravotní důvody ho nakonec přivedly na studia Filozofické fakulty UK v Praze, kde žil běžným studentským životem. Zlom nastal, když jednoho rána na studentských kolejích prožil silný pocit „Božího vnuknutí“, které změnilo jeho život. Tento zážitek vnímal jako „Boží povolání“ ke svému životnímu poslání kněze a postupně začal řešit svůj přestup na Katolickou teologickou fakultu v Litoměřicích.

Probošt Libor Bulín při kázání

Studia pod kontrolou StB

Touha studovat teologii v době totality byla pro mnohé těžce naplnitelná. Libor Bulín počátkem 80tých let pro své rozhodnutí často vyslýchán Státní bezpečností, ale nakonec se i přes některé komplikace přijetí na teologická studia podařilo. To byl teprve začátek nové životní cesty. Rád vzpomíná na své rodiče, kteří ho pro toto poslání tak dobře připravili. Jeho maminka chodila pravidelně do kostela a svého syna velmi moudře a nenásilně vedla ke zbožnosti. Jeho přechodný „vzdor“ k návštěvám kostela respektovala, dávala mu volnost, a jak Libor Bulín s úsměvem dodává, „o to více se za něj modlila, aby cestu k Bohu našel.“ Dnes s vděčností vzpomíná i na svého tatínka, který ho vedl k praktickým stránkám života. A tyto nabyté zkušenosti se mu později velmi hodily. Díky tatínkově výchově je proto dnes pro Libora Bulína zcela přirozené přecházet od duchovních a náboženských témat k manažerské činnosti, kdy je osobně zodpovědný za přípravu náročných grantů i veškerých stavebních úprav spojených s rekonstrukcemi.

Kostel sv. Václava se v plné kráse opět otevře 28. září tohoto roku

Svou více než třicetiletou praxi kněze zahájil v Karlových Varech a dále působil převážně ve Středočeském kraji. Celkem patnáct let působil v kolínské farnosti, kde právě pod jeho vedením započala dlouhodobá a rozsáhlá rekonstrukce chrámového kostela sv. Bartoloměje včetně jeho zvonice. V roce 2016 byl přeložen do „kolébky české státnosti“ - Staré Boleslavi, kam přišel s velkými plány. Jeho hlavním současným cílem je obnovit Starou Boleslav jako slavné české poutní místo a duchovní centrum Čech. V loňském roce byla dokončená oprava celého mariánského poutního komplexu a otevřené bylo nové farní centrum s duchovním střediskem. Podle Libora Bulína by totiž poutníci v každém poutním místě měli mít možnost odborného poradenství ve svých životních zkouškách a problémech. V současnosti probíhá náročná rekonstrukce kostela sv. Václava i oprava fasády kostela sv. Klimenta. Jeho slavnostní otevření je naplánováno na letošní Svátek sv. Václava a Den české státnosti, 28. září.

Jedno významné rozhodnutí učinil Libor Bulín ihned po svém příchodu do Staré Boleslavi v roce 2016. Jak známo, ve Staré Boleslavi byl v roce 935 zavražděn kníže Václav a v kryptě původního kostela sv. Kosmy a Damiána (dnes kostela sv. Václava) byl i jeho původní hrob. V roce 938 nechal Boleslav I. Václavovo tělo přenést do Prahy a uložil ho v tehdejší knížecí rotundě sv. Víta na Pražském hradě. Libor Bulín si přál alespoň část ostatků sv. Václava do jeho původního hrobu ve Staré Boleslavi vrátit a pro svůj záměr získal i kardinála Dominika Duku. Část ostatků sv. Václava se do Staré Boleslavi skutečně vrátila a je nyní uložena v jeho původním hrobě. Podle Libora Bulína bylo až neuvěřitelné, jak se ihned poté začalo ve Staré Boleslavi při práci na obnově poutního místa vše dařit. Ostatně již nyní může toto poutní místo lidem při řešení mnoha problémů pomoci. Jako první byla po rekonstrukci zpřístupněná bazilika Nanebevzetí Panny Marie a už celý rok je denně otevřená pro veřejnost. Libora Bulína těší, jak často v ní rozjímají lidé, kteří v této nelehké době právě do těchto míst přichází pro posilnění, útěchu a především naději. A jak dodává, „ to je to nejcennější co můžeme lidem tady ve Staré Boleslavi nabídnout“.

Spustit audio