Prof. Tomáš Zima - biochemik a rektor Univerzity Karlovy v Praze

22. listopad 2013
Tandem

Jan Rosák pozval do Tandemu prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA, biochemika a rektora Univerzity Karlovy v Praze, který se ujme úřadu v únoru 2014. Dozvěděli jste například o jeho plánech jako nově zvoleného rektora a prozradil něco o aplikované chemii, jak říká vaření pro rodinu a přítele.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den vám všem, kdo právě Tandem posloucháte, přeje Jan Rosák. Určitě si i vy doma u rozhlasových přijímačů vzpomenete, jak jste kdysi chodili do nejrůznějších školních kroužků. Někdo třeba do modelářského, kde slepoval letadýlka, já se pamatuji do včelařského, protože ho vedl náš matikář, abych měl lepší známku z matematiky, nepovedlo se, někdo třeba do tanečního nebo dramatického a představte si, že můj dnešní host chodil do kroužku, kde se, a já teď cituju: "Učil stříhat chromozomy." No, ano právě takhle se mu vlastně otevřela cesta do tajů medicíny. Hostem Tandemu je lékař, biochemik a nově zvolený rektor Univerzity Karlovy v Praze, který se své funkce ujme od února příštího roku, pan profesor doktor Tomáš Zima, doktor věd. Dobrý den.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Nemůžete pochopitelně předpokládat, že nepadne otázka, čím se stříhají chromozomy? Nůžkama?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak když jste zmínil, tak on to byl už takový spíš malý kroužek a bylo to v dobách gymnaziálních studií a v té době ty chromozomy se stříhaly klasickými manikurními nůžtičkami, kdy ten postup, kdy se ty chromozomy vyizolují, udělá se černobílá fotka tehdy, stříhají se nůžtičkami a pak se normálně lepily bílou lepící papír na čtvrtku podle toho, jaký chromozom to byl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No to je neuvěřitelný. Já jsem opravdu si myslel, že to je jenom virtuálně a ono je to nůžkama. Tak ...

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ale to bylo před 30 lety, teďka už je to v počítači a /nesrozumitelné/.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pane profesore, začneme raději úplně od začátku a to hned po písničce.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem Tandemu je profesor Tomáš Zima. Pane profesore, než jste se stal profesorem, lékařem, vůbec, než jste zjistil, že ta medicína bude vaším životním údělem, tak jste musel být malým klukem, především jste se musel narodit. Kde k tomu došlo?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Narodil jsem se v Praze a vlastně můj život se odehrává na strašně malém území, protože jsem se narodil v porodnici v Londýnské, kde v roce 66 ještě byla porodnice. Bydlím na Vinohradech, kde trávím většinu, většinu času. Na základní školu jsem chodil na Smetánku, do gymnázia Botičská a lékařská fakulta, kde jsem studoval a kde působím a Všeobecná fakultní nemocnice je taky na Praze 2, takže teďka s ženou bydlíme ve Stodůlkách, ale většinou jsem na Vinohradech.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To jste se trochu ...

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Takže to je malinko jsem se oddružil, ale mě k tomu vlastně většinu životního prostoru trávím na velmi malém území Prahy 2 a Vinohradech a Nového Města pražského.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takový tři větší fotbalový hřiště by vám stačily.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Přesně tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano. No, ale to vaše dětství, já jsem to tady vyhledal dokonce z internetu, bylo neuvěřitelně takové už cílevědomé nebo vy jste byl cílevědomej, že už jste se chtěl opravdu přírodním vědám věnovat jako malý dítě, jako malej kluk, jo?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ano. To můžu říct, přírodním vědám a zejména to byly tedy zoologie zvířat a já jsem je měl rád a četl jsem si o nich a prohlížel obrázky a navštěvovali jsme pravidelně zoologické zahrady u nás. A vím, že jsem i jaksi zkoušel, zkoušel rodiče z různých zvířat a vím, že si pamatuju, takový můj favorit byl, byl jeden hlodavec, který se jmenuje plšík lískový, je to taková, máma tomu říkala taková žlutá myš, ale takže k těm přírodním vědám, zoologii. Mými takovými vzory byl Vágner, Zdeněk Veselovský, ředitel pražské zoologické zahrady a četl jsem si o tom a kreslil jsem si plány, jak by mohla vypadat zoologická zahrada. Taky jsem si kreslil plán třeba, jak by mělo vypadat letadlo, takže to je moje možná taková záliba v cestování, která už byla možná od dětství. Ale to dětství jsem trávil v Praze na Vinohradech a je to paradoxní, když v roce 2013 řeknete, že jsme jezdili na prázdniny a bylo to vlastně na 3 měsíce s mojí babičkou do Hradce Králové, k prapabičce a byla to prostě taková výprava, že se šlo na nádraží, odkaď jsme odjížděli vlakem do Hradce Králové, kde nás čekala teta a tam jsme byli, tam jsme byli třeba 3 měsíce od května, já nevím, do září, když jsem nechodil do školy a dneska jste tam za hodinu. On ten vlak taky jezdil 2,5 hodiny, ale ... 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Možná, že i dřív.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
... to prostě, bylo to možná taková jako akce, že jo, a byl to rok, já nevím, 72, 73.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, možná to, že jste byl právě pražský kluk, z takové té, úplného centra vlastně metropole, tak možná tam byl ta, ta absence toho, té přírody a možná to vás táhlo právě k ní, že jste se rozhodl, že se tomu budete věnovat, ne?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
To bych ani tak neřekl, protože v tom Hradci Králové, kde jsem trávil, trávil prázdniny, jsme jezdili a chodili do přírody tam na Nový Hradec a do Novohradských lesů, ale část zase druhého příbuzenstva je z jižních Čech, takže jsme jezdili k Táboru, do Nové Vsi u Chýnova a tam jsme chodili chytat ryby a do lesa na houby, takže mě spíš ta příroda nějak bavila a neřekl bych, že to byla přímo i absence. Ale ono na těch Vinohradech se neříkalo, že jste v centru, to se, my jsme chodili do města z tý Vinohradský, jako do města to znamenalo na Václavák, což je asi 5 minut.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda, to je pravda. Tak my si teď dáme zahrát písničku, po níž se budeme věnovat něčemu takovému odbornějšímu. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak už jsem říkal v úvodu, profesor, doktor Tomáš Zima, doktor věd, je nově zvoleným rektorem Univerzity Karlovy v Praze, který se svého úřadu ujme v únoru v roce 2014, ale nepochybně do té doby už, možná, že už teď, možná, že už před časem, přemýšlíte o tom, jak by Univerzita Karlova pod vaším vedením se měla dát vyvíjet, jak by měla vypadat. Jinými slovy, máte opravdu vizi nějakou jako rektor? 

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak samozřejmě vizi, vizi a představy mám, tak už jsem o tom přemýšlel, dá se říci, před rokem a ta vize dostala konkrétní, konkrétní formu, kterou jsem vlastně předkládal akademickým senátům v rámci nominace třeba na naší fakultě a na lékařské v Hradci Králové, ale i na jiných fakultách jsem jí prezentoval. Ta představa univerzity, aby byla otevřená na jednu stranu dovnitř, to znamená, abysme o sobě více věděli, protože univerzitní komunita na Karlově univerzitě čítá 50 tisíc studentů, 7 tisíc zaměstnanců a širokou pestrost oborů a právě ta pestrost oborů by nás měla, bych řekl, více obohacovat, abysme o sobě více věděli a více se v uvozovkách vzájemně využívali v tom dobrém, v tom dobrém slova smyslu, protože na jedné straně máte teologické fakulty, na straně druhé teoretickou matematiku, informatiku, přírodní vědy, pedagogiku, sporty, lékařství, fyziku, sociální vědy, ať jsou to vědy filologické, historie, mediální studia, takže je to velmi pestrá komunita, v které hledat určité společné průsečíky je velmi zajímavé, na což se těším, takže ta otevřenost dovnitř. A druhá věc otevřenost do společnosti, aby Univerzita Karlova byla, ona je, ale byla ještě více, více slyšet ve veřejném prostoru, aby prezentovala kvalifikovaná odborná a politická stanoviska díky jaksi své, své odbornosti. A také i přesvědčovala veřejnost o tom, že vzdělání a vědomosti jsou statkem nezcizitelným a že vzdělaný člověk je méně náchylný na různé extrémy, kterých někdy jsme ve společnosti svědkem, a že jaksi to bádání a představovat i ty vědní disciplíny pro tu veřejnost, aby si ji konkrétně představili, je obohacující a přinášející ne třeba v okamžitý zisk, o čemž se teďka často ve společnosti hovořeno, že to, co se teďka vybádá, by nejlépe mělo býti za minutu prodáno, tak řada těch věcí je, že ten základní výzkum je nezbytný a je to zapadávání vlastně do té mozaiky lidského vědění. A o tom, že ten základní výzkum je potřebný, který univerzity a akademie věd provádí, svědčí to, že když přijedete do Weismanova institutu v Izraeli v Rehovotu a půjdete do návštěvnického centra, vám tam promítnout film, kde hovoří několik Nobelistů a kteří říkají, že výzkum bez základního výzkumu nebude existovat.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy už víte, že můj dnešní host profesor Tomáš Zima je nově zvoleným rektorem Univerzity Karlovy, ale v podstatě jsme hodně přeskočili v tom vašem životopise studia. Jestli se nepletu, tak ta touha zajímat se o přírodu, o zvířata a tak, vás vedla nakonec tedy ke studiu, předpokládám tedy jaksi na lékařské fakultě. Mohl jste si zvolit taky jiný obor biologii, dejme tomu, ale zvolili jste si to, že se budete starat o nás o lidi, to je dobře, to je dobře. No ale jak jste se dostal k tomu oboru, který je teď vaší doménou vlastně?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak k těm oborům jsem se dostal, dá se říci, občas nějakým i zlomem, který, který nastal. Tak na gymnáziu mně bylo nabídnuto, abych chodil do toho kroužku k panu primáři Chrzovi do cytogenetické laboratoře na Karláku a tím de facto se ten můj pohled na ty přírodní jevy začal více, více směřovat a bylo to dáno i Gymnáziem Botičská, kde jsem studoval a které je tradičně zaměřeno na přírodní vědy, biologii, chemii, takže bylo to takové váhání mezi přírodovědeckou fakultou, lékařstvím a pak se to více směřovat k tomu lékařství. A ve druhém ročníku, kde je taky předmět biochemie, u zkoušky mi pan profesor Štípek a můj učitel, šéf, nyní paradoxně jsem chvíli jeho šéfem já na ústavu, a můj přítel mně nabídl, jestli bych na tom ústavu nechtěl zůstat a jaksi věnovat se, věnovat se vědě a té chemii. A já jsem tam zůstal na tom ústavu de facto s malým krátkým intermezzem, kdy jsem budoval ústav laboratorní diagnostiky a nyní je to spojené pracoviště od vlastně studijních let, takže když to spočítám, tak od roku 1986 jsem na chemickém ústavu do dnešních dní v různých rolích. A ta moje klinická, klinická práce, když jsem říkal, že nechtěl bych dělat čistě jenom tu teoretickou biochemii a tu klinickou, že bych chtěl mít i klinickou praxi zejména pro tu znalost interpretace těch nálezů a i lepšímu pochopení těch mechanismů, tak po promoci jsem požádal přednostu 1. interní kliniky pana profesora Klenera, jestli bych tam v rámci přípravy mohl chodit na internu se vzdělat v interně a spíš jsem měl takovou představu ke gastroenterologii, hepatologii vzhledem k zaměření toho výzkumu, což byly volné radikály, poškození jater. A pan profesor Klener mě přidělil na oddělení E, což byla nefrologie, jiný pan profesor Tesař, pan kolega Žabka, který to oddělení tenkrát vedl, a tím se mé zaměření vrhlo na nefrologii, ledviny, sloužil jsem na klinice nefrologie více než 10 let a řadu prioritních objevů jsme právě s kolegou Tesařem publikovali, takže od prvopočátku, kdy jsem chtěl být chirurgem, před biochemii, ne gastroenterologii, hepatologii, kterou mám rád. nefrologie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No já si myslím, že vy jste si už v podstatě vyzkoušel taky trošičku tu manažerskou a vlastně trošku úřednickou práci, která vás nepochybně v roli rektora čeká, když jste vedl 1. lékařskou fakultu. Je to dobrá průprava?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak já si myslím, že to určitě dobrá průprava je. Jak jsem zmínil, tak na fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici vedu Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky řadu let a vlastně ten ústav jsme začali budovat s tehdejším ředitelem naší nemocnice panem doktorem Holcátem, kdy ta síť laboratoří byla velmi roztříštěná a vybudovali jsme z toho konsolidované pracoviště srovnatelné s předními evropskými pracovišti. Takže to byla jedna taková průprava, kde ten stav je docela, docela široký jak po stránce vědecké, tak se věnuje té diagnostiky. Prostě denně, denně máme materiál od 1500 pacientů a denní počet těch jednotlivých výsledků je 25 tisíc. Takže to je jedna věc. A v roce 2005 jsem byl zvolen děkanem 1. lékařské fakulty, která patří k těm velkým fakultám univerzity se širokým záběrem a při tom má možnost člověk poznat chod fakulty do i nejjemnějších detailů. Ale samozřejmě i chod Univerzity Karlovy, protože se podílíte na různých diskusích o tom, jak se univerzita směřuje, vlastivědy, vzdělávání, třetí role univerzit směrem také ke studentům, ke spolkovým aktivitám a podobně.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je od února 2014 nastupující nový rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Teď zapomeneme na to, že jste významným funkcionářem, že jste významným lékařem, ale zaměříme se na to, jaké jste letory? Veselé, zamyšlené, smutné, a to se projeví dost často taky tím, koho si člověk vybere z naší galerie klasiků českého humoru. Tak co je vám nejbližší v tom humoru?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak galerie klasiků českého humoru, já mám, já jsem povahy veselé a mám rád příjemný, příjemný nevulgární humor a z těch jmen, které se mi teďka honí hlavou, tak já bych třeba zmínil Jiřího Sováka, kterého jsem viděl samozřejmě v řadě pořadů v televizi, ale také v Národním divadle na řadě představení. Vzpomínám si na Lucernu, na Naše furianty a možná další, další představení mého mládí, a tak Jiří Sovák je určitě jeden z největších českých herců a i taky komiků a humoristů, kteří měl, který měl velmi lidský humor.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Určitě. On byl, i když byl v roli, tak vždycky byl svůj a vždycky z toho koukal na všechny strany ten Sovák.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Přesně tak, anebo krásný, že jo, starý, starý seriál Byli jednou dva písaři, třeba když zmíním, že jo ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, anebo Chalupáři.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
... Chalupáři, přesně tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak na výběr toho máme hodně, vždycky bude v hlavní roli Jiří Sovák.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem Tandemu je dnes profesor Tomáš Zima, budoucí rektor nebo budoucí, už teď zvolený rektor Univerzity Karlovy, od února 2014 už nebudeme říkat budoucí, ale budeme říkat současný. Vy se stanete vlastně v podstatě více manažerem než vědcem, než lékařem. Budete mít třeba pořád čas na takové věci jako třeba teď současně výzkum alkoholu? To se mi moc líbí, kterým se zabýváte.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak samozřejmě role představitele Univerzity Karlovy je to práce ne na 100, ale možná na 200 %. Budu samozřejmě chtít dále působit jako rektoři v minulosti, profesor Hampl, profesor Vilém, profesor Malý, každý působili v těch svých oborech na svých fakultách, ale samozřejmě ten, ten výzkum, pedagogická činnost, vedení ústavu bude stlačeno na, bych řekl, brzké, brzké ranní hodiny, protože jsem zvyklý, zvyklý chodit na ústav před sedmou hodinou ráno, kdy je tam klid a člověk má čas nějaké věci vyřídit. A pak na pozdní večerní hodiny, takže tam se to jaksi ti pacienti, kteří ke mně chodí, budou chodit brzo, brzo ráno na půl osmou, což je z hlediska někdy k vyšetření krve vhodné a standardní doba pro odběr krve a samozřejmě v tom výzkumu budu ty skupiny, které, v kterých působím a které vedu, tak je povedou, povedou mladší kolegové, ale určitě ten výzkum budu chtít dělat i včetně toho výzkumu alkoholu, i když ten teďka máme trošku, trošku v menším rozsahu než to bylo dříve.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A jak tomu máme rozumět výzkum alkoholu? Ve vztahu k nefrologii k předpokládám.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ve vztahu ani ne, ani ne. Ledviny alkohol poškozuje relativně minimálně, on spíš poškozuje, poškozuje játra, mozek, nenarozené dítě, tak ten alkohol, já jsem se k němu dostal právě ještě při, přes volné radikály, což je taková větší doména a širší poškození vlastně oxidativním stresem a ten alkohol je jeden, jeden z modelů, kdy řadu let jsem působil a nyní opět působím v Evropské společnosti pro biomedicínský výzkum alkoholismu a je to právě popisování mechanismu třeba jak alkohol, já když řeknu vyšší dávky, ale ono je to více než třeba ta sklenička vína či jedno pivo denně může dlouhodobě vyvolávat třeba nádorové bujení, poškození jater, cirhózu a podobně, takže v tomto samozřejmě s kolegy ze zahraničí dále budu, dále budu v nějakém kontaktu, ale většinu toho povedou moji postgraduální studenti a kolegové, kteří ty skupiny vedou, třeba profesorka Kalousová, kolegyně simunologie paní primářka Malíčková a další.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy, pane profesore, jste abstinent, nebo si občas dáte skleničku?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ne, ne, ne, dám si občas skleničku dobrého vína a dobrého českého piva určitě ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To znamená, že nebudete nebo nepřistupujete k tomu alkoholu z takového antagonního hlediska, že byste apriori odsuzoval šmahem.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ne, určitě ne. To, je to spíš otázka a to musím doopravdy přiznat a někdy se trošinku i stydím, ta Česká republika v té spotřebě je doopravdy na špici a všichni řeknou ve Francii se pije. Ano, ale ve Francii se pije o třetinu méně než v České republice. Ty data prostě taková jsou. A já třeba když jsem v Itálii na nějaké konferenci a máme tam třeba u oběda, že jo, se podává víno, tak já si třeba dám tu jednu, dvě skleničky maximálně, 2,5 deci, protože ty skleničky jsou asi deci a něco, a vidím, že třeba řada kolegů těch Italů nebo Francouzů si dají maximálně tu jednu skleničku a já si říkám, nedáváš si už to druhé deci, není to jako, jako špatně? Takže ono tam jako všichni v uvozovkách pijí, ale pijí dávky mnohem a mnohem menší než, než které jsou u nás, bych řekl, běžné a standardní. A bohužel mladá generace konzumuje ten alkohol jaksi zase extrémně odlišně než ta mladá generace třeba v západní Evropě. A jako ten vztah alkohol a poškození organismu je jednoznačný, nezpochybnitelný a patří to vlastně do té triády jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, poškození alkoholem. Třeba pro zajímavost, v Evropské unii třetina mladých lidí do 30 let zemře v souvislosti, 1/4 a v té středí a východní Evropě až 1/3 mladých lidí do 30 let zemře vlastně v souvislosti s alkoholem, s abuzem alkoholu, ať jsou to nehody, úrazy, ale samozřejmě i také, a viděl jsem na vlastní oči pacienta, který umřel na cirhózu jater ve věku 27 let, který začal od 16 let jaksi pít, pak jeho dávka byla tedy 20 piv denně a v 26 letech zemřel.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem Tandemu je dnes nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, od února 2014 se ujme svého úřadu, profesor, doktor Tomáš Zima, doktor věd. No nevím, jestli budete mít, pane profesore, potom taky tolik času nejenom na vaši odbornou práci lékařskou, ale i na vaše koníčky, mezi něž patří, to dobře vím, třeba lyžování. Přináší vám lyžování pořád jenom radosti nebo tak se občas někdy stane, že ne?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak radosti, radost mi většinou přináší a snažím se dva prodloužené víkendy a jeden týden vcelku přes tu zimní sezonu někam vyjet a těšíme se ženou, že zase oprášíme běžky, protože víc s dětmi dost na těch sjezdovkách a ono když vyběhnete na ty hřebeny v Krkonoších po ránu, tak je to hezké. Ale mám jednu takovou nepříjemnou příhodu, kdy jsem doopravdy nevěděl, co se, co se stane a co bude. Na jedné černé sjezdovce v Rakousku jsem zůstal uprostřed takovýho hangu, jsem zahranil a čekal jsem, až teda žena a děti sjedou jako pode mě, abych teda, kdyby něco se dělo. Tak jsem zůstal stát a dívám se nahoru a najednou vidím, jak prostě proti mně a najíždí do mě muž, teď jsem nevěděl, jestli je to, kdo to bude, co to bude a teď jsem viděl jeho úděs v očích, protože jaksi lyže už přestal ovládat, já jsem v ten moment nemáte šanci a teďka on prostě plnou rychlostí do mě najel, takže jsme se zaklesli. Teď jsme se začali prostě chvíli koulet, jenom jsem cítil, jak teda hůlky vyletěly, lyže vyletěly, že jo, a byl jsem při vědomí a jedu a teď jsme se teda rozklesli a jak to bylo zledovatělej ten hang, tak jsem říkal, já se musím nějak jako zastavit a protože jsem furt jel, že jo. Tak jako je to v těch kreslených filmech, jsem takhle vytáhl ruce nad sebe, a že teda jako se chci zaseknout, v těch filmech bývá tak, že ty drápy jedou dolů, tak u mě v těch rukavicích drápy dolů nejely, jel jsem dál dolů a teď jsem říkal, jestli není tam někde prostě sráz, protože někdy na těch sjezdovkách vlastně se překulíte někam ... 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Najedete na skálu někam.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
... někam jedete na skálu nebo ze skály dolů. Naštěstí pak jsem se teda narovnal, narovnal přeskáče, takže jsem teda jima jsem se začal jako zasekávat a zbrzdit. No za chvíli za mnou přijeli kolegové, byli to nakonec Italové, přijel jeden k němu, dva jeli ke mně, teďka co to, tak já jsem se nějak oprášil, vstal jsem, zjistil jsem, že stát můžu, samozřejmě, že tělo bolelo všude, všude možně, ale udržel jsem se stát, no a pak jsem si připnul lyže a sjel jsem dolů a pak když jsem se teda večer svlíknul, tak jsem byl taková jako, jako flekatá žirafa, jo, ale dopadlo to ve finále dobře. Ale ten nepříjemný vlastně bezmoci, že jedete po zledovatělém svahu, nevíte kam a nemůžete se zastavit, a říkám, kdybych třeba měl zlomenou nohu nebo nemohl jsem se tou nohou zastavit, tak jako nebylo to daleko, ale bylo tam ještě nějakých 20 metrů k takovému nějakému srázu, kde byl asi prašan, kde bych možná zastavil, ale člověk nikdy neví.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak dopadl ten agresor, pane profesore?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Agresor byl taky chudák otřesen, strašně se mi omlouval. V jeho případě, heleďte se, to bylo, jsme se prostě omluvili, já jsem říkal, že to samozřejmě beru, on se mi omlouval, jeho přátelé se mi omlouvali, jako jestli něco potřebuju, cokoli jako. On taky z toho dopadl dobře, taky stál na vlastních a sjel to nakonec.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Byl to Ital?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Byl to Ital. Byli to Italové jako a bylo to vidět prostě, jedete a najednou vám podjede lyže, to je prostě lidské. Jako co vždycky teda a takové lidi bych někdy mlátil hůlkou, jsou v uvozovkách takoví ti extrémisti, který kličkujou jako a hrajou si na závodní sjezdovku a ta sjezdovka je plná, že jo, anebo nevíte taky, může se tam stát, vjede tam dítě a cokoli, tak to jako bych teda pak ho ještě těma hůlkama přetáhl, ale tady to byla prostě nešťastná náhoda, neúmyslný, neúmyslný akt a to se může stát každému.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To se může stát každýmu, ale je už jasný, že ten Ital, který narazil do profesora Zimy, nebyl Alberto Tomba, ten by to zvládl.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc mě zajímá. Vzhledem k tomu, že se od únoru 2014 ujme profesor Zima role rektora Univerzity Karlovy, jak bude univerzita podle vašeho názoru působit směrem do zahraničí, jaké má třeba renomé, jestli ho hodláte taky nějakým způsobem zvýšit?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Univerzita Karlova patří mezi 1,5 % nejlepších univerzit na světě a musím říct, jak cestuji a přednáším po světě a jsem v nějakých různých mezinárodních výborech, tak prostě když kdekoli na světě řeknete, že jste z univerzity, část Univerzity of Prague nebo in Prague, tak prostě všichni vědí ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Má to zvuk, jo?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
... má to, má to velmi dobrý zvuk. Univerzita Karlova je jaksi braná jako jedna z předních evropských a světových univerzit, je to 32. nejstarší univerzita na světě. Domnívám se, že z hlediska jejího mezinárodního renomé je třeba hlavně vytvářet podmínky pro úspěšnou aplikaci mezinárodních projektů, ať to bude horizont 2020 z hlediska evropských projektů, vytváření konsorcií spolupráce s vyspělými zeměmi typu Japonska, Spojených států, Kanady, ale i zemí asijských, Indie, Singapur a další, Čína, takže tady je třeba jaksi tu výměnu, vzájemnou spolupráci rozšířit a také i se zaměřit na rozšíření oborů, které budeme vyučovat v angličtině, aby více zahraničních studentů mohlo studovat na naší univerzitě a tím samozřejmě ten její mezinárodní dopad se také zvýšil.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já jsem se ptal taky z toho důvodu, jak hodně vás bude samozřejmě vaše nová role zaměstnávat, jestli pak budete moci pro své přátele i nadále produkovat vaši aplikovat chemii slavnou?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak budu se snažit, aplikovaná chemie, vy to, vy to víte a znáte, ale posluchači to nevědí, tak jedním z mých koníčků je, protože když pijete to dobré víno, anebo to české pivo, tak nikdy se nemá pít nalačno, je vaření. Já to beru jako odreagování od, od starostí a ještě, když víte, že pak přijdou buď pro rodinu, i když to méně, ale více, když přijdou přátelé nebo spíše častěji, když přijdou přátelé, tak se snažím něco zajímavé buď ze zahraničí nebo z domácí jaksi kuchyně něco vytvořit a beru to jaksi odreagování. Probíhá tam řada chemických procesů, zrychlená pokročilá glykace proteinů, to je takové to zhnědnutí na povrchu, to popsal v roce 1912 francouzský fyzik Mailer, kdy to urychlíte, ono to běží v každém člověku, ale tou teplotou to zvýšíte, musíte dávat pozor, aby nedošlo až k zuhelnatění, to znamená k tomu zčernání a pak to vyhodíte. Takže pak různá koření, že jo a ingredience, takže vaření mě baví. Samozřejmě budu se snažit, spíš většinou o víkendech, pro přátele, které budu zvát, zvát k nám domů, tak něco dobrého uvařit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co je váš majstrštyk?

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Tak můj majstrštyk je francouzská bujabéza.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Máte vkus. Tak k tomu samozřejmě ještě nějaké dobré víno francouzské, pokud možno.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Přesně tak. Ideální chablis nebo sainser.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No vidíte to, ano, víte přesně.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Ale, ale i dobrá jsou vína bílá žernosecké, moravské, bílá vína v České republice snesou srovnání s těmi francouzskými některými.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak v únoru 2014 zvednou přátelé na počest nástupu mého dnešního hosta profesora, doktora Tomáše Zimy, doktora věd, do nové funkce rektora Univerzity Karlovy. A já vám k tomu samozřejmě i za naše posluchače přeju hodně štěstí, radosti a dobrého pocitu z práce.

prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., biochemik, rektor Univerzity Karlovy v Praze (úřadu se ujme v únoru 2014)
--------------------
Já vám děkuji za milé pozvání a posluchačům přeju hezký den.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Reprízováno 10. července 2014.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.