První arcibiskup Arnošt z Pardubic byl pohledný muž s evropským rozhledem a jeden z kandidátů na papeže

2. červen 2023

Ve středověku byla křesťanská víra základem veškerého života. Za vlády Jana Lucemburského se katolíci v českých zemích dočkali prestižního postavení – z pražského biskupství se roku 1344 stalo arcibiskupství.

Prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic. Narodil se jako nejstarší ze čtyř synů Arnošta z Hostýně a paní Adličky. Po studiích v Čechách odjel do Itálie, kde čtrnáct let studoval práva a teologii na univerzitách v Boloni a Padově. Právě v Itálii se seznámil s budoucím císařem Karlem IV.

Později pro něj vykonával kromě církevní hodnosti i diplomatické služby. Dobová svědectví o Arnoštovi z Pardubic hovoří jako o pohledném muži s evropským rozhledem. Byl skvělý řečník, velmi podporoval výtvarné umění, sám prý byl zručným řezbářem. Kromě krále se přátelil třeba s italským básníkem Petrarcou. Byl dokonce jedním z kandidátů na papeže, nakonec však kardinálové zvolili někoho jiného.

V Pardubicích nechal zbudovat hrad i chrám Zvěstování panny Marie a je od nepaměti jejich patronem.

Spustit audio