Putyka

15. červen 2004

Putyka je asi nejhanlivější pojmenování toho, čemu se také říká restaurace, hostinec, hospoda, krčma, kořalna, knajpa... ačkoliv knajpa je možná hospoda ještě nižšího řádu než putyka. Butik, často psáno přímo po francouzsku boutique je krámek naopak takříkajíc vyššího řádu. Butik není obyčejná prodejna s oblečením a doplňky, butik je prodejna s módním oblečením a módními doplňky. Slovo butik je v češtině poměrně nové, používáme ho takových dvacet pětadvacet let. Výraz apatyka jako pojmenování lékárny je naopak v češtině hodně dlouho a patří k těm, které se v běžné řeči už vlastně nevyskytují. Řekl bych, že obecná znalost významu slova apatyka se v češtině udržuje běžným příslovím o tom, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Slova putyka, butik a apatyka jsem spojil, protože mají společného víc, než jen to, že ve všech případech jde, abych se vyjádřil úřednickou terminologií, o provozovny služeb. Jsou jazykově velmi blízce příbuzná, vlastně vznikla jedno z druhého a všechna také velmi úzce jazykově souvisí s diskotékou, kartotékou a třeba bibliotékou. Na počátku je řecké slovo théke, schránka, skříňka, pouzdro, z něhož je latinské théca stejného významu. Kartotéka je místo shromažďování kartiček, v bibliotéce se ukládají knihy a diskotéka je původně sbírka desek, později veřejná produkce sestavená z takové sbírky. Apothéca, tedy naše apatyka, byl původně, v klasické latině, sklad. Čehokoli, například potravin, takže apothéca byla i spižírna, ale i jakéhokoliv dalšího zboží či výrobků, mimo jiné i léků. Na lécích se pak význam slova apothéca abych tak řekl usadil ve středověké latině. Apothéca byla sklad léků a pak i prodejna léků, lékárna.

Michal Novotný

S butikem je to zhruba takhle: z výrazu apothéca v původním významu skladiště vzniklo v provensálštině slovo botica, sklad oděvů, a z něho pak ve francouzštině výraz boutique ve významu dílna, krámek, prodejna s oděvy. Putyka od latinského apothéca ve významu sklad putovala jinou cestou ? nejspíš přes španělštinu, kde bodega byl sklad vína, odtud je pak italské slovo bottega, prodejna vína. Italské slovo se v jednom z německých nářečí změnilo na Budike a dostalo význam hospůdka. Z němčiny slovo přešlo do češtiny, změnilo se na putyka a hlavně dostalo, jako spousta dalších německých slov, hanlivý význam.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.