Radana Rovena Štěpánková: Muži ztrácí dominanci, ženy propojují svou sílu s ženskostí

6. listopad 2013

S psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Radanou Rovenou Štěpánkovou jsme hovořili o budoucnosti partnerských vztahů.

Zamysleli jsme se nad tím, jak se pravděpodobně bude vyvíjet přístup člověka k životu i k jeho blízkým.

Vztahy a budoucnost

Pohledem do budoucnosti se obvykle zabývají astrologové, kartářky a jiné vědmy. Sociologové a psychologové se často do takových úvah nepouštějí, protože vědí, že ve hře je příliš mnoho proměnných, které souvisí se svobodnou volbou mnoha lidí.

Sociologové a psychologové dobře vidí souvislosti, které vedly k dané situaci v minulosti a přítomnosti. Pohled futurologů do budoucnosti často zahrnuje věty typu: „Pokud se v oblasti té a oné změní či nezmění to a ono, pak se stane nebo nestane toto.“

Svatební foto Pavla Kudrny

Vize v oblasti mezilidských vztahů

Mezilidské vztahy jsou ovlivněny i společenským uspořádáním a ekonomickou situací. Když budeme vycházet z toho, že společenská situace zůstane deset let víceméně neměnná, že budou fungovat dodávky energií a způsoby vlastnictví budou zachovány současné, pak lze předpokládat, že vztahy mezi lidmi budou pokračovat v započatém trendu a tím je individualizace.

Lidé budou častěji vyhledávat psychologa

Už několik desetiletí dochází k rozvolňování rodinných vazeb a člověk se stává individualizovanějším a svobodnějším. Určitě to napomáhá přerušit destruktivní vzorce jednání, které v mnoha rodinách fungují.

„Tím mám na mysli chybějící respekt, úctu mezi generacemi či partnery, různé manipulace a mocenské hry. Osvobození od nefunkčních rodinných vztahů a stání se samostatně fungující jednotkou s sebou nese větší zranitelnost a nároky na naprostou soběstačnost ve schopnosti uspokojit své potřeby sám včetně potřeb citových.

Ordinace radioterapie

Schopnost prožívat celistvost umí nemnozí, proto rozchody a rozvody jsou mnohdy provázeny dramaty. Takový okamžik se často stává výzvou vyhledat psychologa. Tento trend podle mne bude pokračovat,“ konstatuje Radana Rovena Štěpánková.

Svoboda nebo partnerská láska? Je to složité

Partnerské vztahy procházejí proměnou. Přestože manželství je původně převážně ekonomická instituce zajištující výchovu dětí, v současné době se víceméně proměňuje na svazek, ve kterém jedinci zůstanou, pokud jim bude ve svazku dobře, pokud bude naplňovat jejich zdravé i nezdravé očekávání.

Partnerská láska nebo svoboda?

Mladá generace sní o dvou věcech zároveň – o svobodě a partnerské lásce. To je ambivalentní, protože partnerská láska znamená závazek, který plyne ze vzájemného dávání a braní, ze schopnosti milovat nedokonalost a být schopen vývoje k lásce.

Rozvod (ilustr. obr.)

Úkol, který stojí před lidmi, je právě toto se naučit. Naučit se rozlišit mezi vztahem vlastnickým a vztahem skutečně láskyplným, který přeje svobodu a zároveň je naplněný. K této dovednosti vede cesta přes schopnost rozejít se v lásce, přeměnit vztah erotický na přátelský. „Proto počet singles bude spíše stoupat,“ myslí si Radana Rovena Štěpánková.

Role žen a mužů se budou dále vyvíjet

Je potřeba naučit se skutečně milovat. To zahrnuje respekt a úctu k druhé bytosti, což často v erotickém partnerství mezi mužem a ženou chybí. Po období zamilovanosti přichází uvidění reality, ztrátě iluze o tom, že druhý je stejný jako já a že bude plnit očekávání. To často bývá důvodem ztráty úcty, erotického zájmu a rozchodu. Optimální cesta to není. Je třeba se naučit přerodu v lásku přátelskou, která zahrnuje úctu a teprve pak se rozhodnout, jak dál.

Muži ztrácejí sílu i mužnost

V současné době jsme svědky změny v rozložení postavení žen a mužů. Muži procházejí obdobím ztráty své síly a mužnosti v dobrém i špatném slova smyslu. Toto ještě chvíli bude pokračovat, přestože jsou už proudy, které opět podporují zdravý rozvoj mužského sebevědomí. Ženy za posledních 120 let nalezly svoji sílu a nyní je čeká umění zdravě ji propojit s ženskostí.

Mladý muž. Ilustrační foto

„Takže v následujících letech očekávám více rozchodů, rozvodů a rozvoj individuálního vědomí. Užitečnou podporu individuálního vědomí jsou a budou psychologové, psychoterapeuti. Pro člověka partnerské vztahy neztratí na důležitosti, ale posílí i důležitost seberozvoje v oblasti umění a profese,“ uzavírá psycholožka Radana Rovena Štěpánková.

autoři: Alima Martinová , Radana Rovena Štěpánková
Spustit audio