Rakovina

27. červen 2003

Včera jsem tu probíral jazykové pozadí názvu souhvězdí a znamení Raka a nemohl jsem nenarazit na pojmenování nemoci, která v nás ze všech nemocí, co jich je, vzbuzuje největší hrůzu. Na raka, jak té nemoci říkali naši předkové, neboli na rakovinu, jak ji říkáme my. Pravidelní posluchači této rubriky možná čekají, že řeknu, že to není, jak to vypadá, že rakovina s rakem, tím vodním živočichem, nemá nic společného. Neřeknu, rak a rakovina souvisejí. A to nejen v češtině.

Už včera jsem říkal, že řecky se rak a také krab jmenují karkínos, z čehož je pak latinské pojmenování raka a rovněž kraba slovem cancer. Všeslovanské rak je pak podle odborníků s těmito slovy nějak příbuzné, jak jsem také včera říkal, základem pojmenování raka v indoevropských jazycích je kořen, který má význam tvrdý. Jde o tvrdou schránku račího těla. Ale vraťme se k rakovině. Staří Řekové i staří Římané této nemoci říkali prostě rak nebo snad krab. Měli pro raky, kraby a rakovinu jedno slovo. Řekové karkínos a Římané cancer. A stejné slovo pro rakovinu a raka měli také nejen staří Čechové, ale dosud mají i Němci, v obou případech říkají Krebs.

Odpovědí na otázku naši předkové tuto nemoc prostě ztotožnili s rakem, eventuálně s krabem, jsem v knihách našel několik. Někteří říkají, že je to proto, že rakovina bývala nevyléčitelná a držela se člověka jako rak svými klepety. Jiní tvrdí, že jde o bolest, která rakovinu provází, bolí to tak, jako by nám rak žral tělo zevnitř. Další teorie tvrdí, že prvně tak byla nazvána rakovina prsu, kde žíly někdy připomínají račí klepeta. Podobná teorie předpokládá, že nešlo o raka, ale o kraba; podle ní plicní rakovinový nádor má často tvar, který připomíná kraba. Všechny ty teorie vypadají stejně pravděpodobně, ale která je pravdivá, nelze říct.

Zato lze říct, která z předpon používaných v odborné terminologii v souvislosti s rakovinou je správná. Možná jste si toho všimli: někdy ta předpona zní karcino-, třeba ve slovech karcinogen či karcinom, a někdy sice podobně, ale jinak, totiž kancero-, například ve slovech kancerogenní či kancerostatika. Obě ty řekněme rakovinové předpony jsou správně. Karcino- je z řeckého a kancero- z latinského pojmenování rakoviny a odborníci žádné z předpon nedávají přednost.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová