Razila se 200 let. Pojďte s námi do tajemné podzemní štoly u Českých Budějovic

2. červen 2014
Česko – země neznámá

Na hlavní silnici z Prahy do Českých Budějovic, těsně před jihočeským krajským městem, leží malebná vesnička jménem Úsilné. Málokdo tuší, že pod návsí prochází dlouhá štola, dodnes částečně neprozkoumaná.

Vesnice Úsilné na Českobudějovicku, lidově zvaná Voselno, má sice ve znaku osla, ale její dějiny jsou výrazně spojeny s hornictvím ve zdejším rudolfovském rudném revíru. S dolováním se začalo už ve 13. století. V této oblasti byly doly dvojí. Nejdříve byly otevřeny doly na stříbrnou rudu a zlato. Teprve v pozdější době a v mnohem menším rozsahu se těžilo i kvalitní černé uhlí - antracit. Po celé období však v popředí zájmu zůstávaly především rudy stříbrné.

Odhaduje se, že od 16. století zde bylo vytěženo asi 50 tun stříbra. Nejvíce se ho se získalo mezi lety 1547 a 1618. Toto sedmdesátileté období postačilo k vytěžení nejbohatších partií rudných žil. Těžbu ale komplikovala vysoká hladina spodní vody. Posledním pokusem o odvodnění revíru a tím i o záchranu zdejšího dolování bylo proražení zmíněné štoly od Úsilného.

Vlastní ražení štoly započalo 20. července 1574, na den sv. Eliáše. Proto je štola pojmenována podle tohoto světce. Od počátku byla akce podporována ze všech stran. Král dokonce vyplácel horníkům finanční podporu. Podle starých účtů na štole pracovalo trvale 90 havířů a pracovalo se ve dne v noci.

Eliášova štola

Po šesti letech ražby měřila štola už 2,5 kilometru. Práce se však neustále zpomalovala. Poté, co Královská komora ukončila vyplácení finanční podpory, zastavily se práce na štole úplně. Ražení Eliášovy dědičné štoly a jejích odboček k jednotlivým dolům trvalo s přestávkami zhruba 200 let.

Při prohlídce Eliášovy štoly musíte mít baterku, pláštěnku a helmu

V roce 1910 došlo v jedné z podzemních chodeb poblíž dolu sv. Eliáše k průvalu podzemní vody. Voda tehdy zaplavila celý důl a vnikla ve velkém do štoly. V polovině 20. století tak byly České Budějovice zásobovány z Eliášovy štoly kvalitní pitnou vodou.

Vedení obce Úsilné od roku 1990 usilovalo o záchranu památky a o její zpřístupnění široké veřejnosti jako turistické atrakce. Štola byla proto prozkoumána, zaměřena a zadokumentována. Pak přišlo na řadu shánění peněz. Až po téměř 20 letech, v roce 2009, byla otevřena a zpřístupněna první část Eliášovy štoly v délce asi 400 metrů pod zastavěnou částí obce Úsilné.

Eliášova štola - větrací šachta, výstup

Zásluhou jeskyňářů z Chýnova a příbramských horníků byla prozkoumána i druhá část štoly v délce 350 metrů, zbývající úsek z celkové délky 2,5 kilometru zůstává prozatím záhadou, neboť se nalézá za tři metry silnou betonovou překážkou, vybudovanou armádou v 50. letech.

Štola se otevírá pro veřejnost po telefonické domluvě na čísle 776 156 888.

Prohlídková trasa je dlouhá cca 350 metrů a dá se projít suchou nohou, asi polovinu trasy je však nutné projít v předklonu. Trasa je vedena po ocelových roštech - nevhodné jsou proto vysoké podpatky. Průvodce poskytne helmu, nepromokavý plášť a baterku.

autor: Filip Černý
Spustit audio