Richard Smíšek o léčbě skoliózy metodou SMS

6. únor 2013

S odborníkem pro myoskeletální medicínu MUDr. Richardem Smíškem jsme si povídali o léčbě skoliózy páteře.

Zaměřili jsme se na příčiny vzniku skoliózy. Povídali jsme se o potížích, se kterými se potýkají lidé, kteří trpí tímto onemocněním. Věnovali jsme se metodám léčby. A probírali jsme, jak je možné řešit skoliózu metodou SMS.

Většinou se jedná o primární centrální poruchu v oblasti řízení pohybu a svalového tonu. Někdy je porucha jen mírně vyjádřena ve smyslu malé mozkové dysfunkce a čeká na svoji příležitost.

Rozvíjí se už od dětství. Při jednostranném mnohahodinovém přetížení školních dětí vzniká asymetrická svalová nerovnováha. Podstatně ji může zhoršit nevhodný sport v době růstu (tenis, hokej, florbal, jízda na kole, plavání). Sečtením negativních faktorů vzniká skoliotická křivka páteře.

Asymetrická svalová dysbalance se vytváří ve školním věku

Deformita páteře má dlouhou historii

První zmínky o lidech s deformitou páteře jsou z doby 3500 let př. n. l. Podle záznamů byli tito jedinci většinou zesměšňováni, odsunuti na pokraj společnosti, vzbuzovali nenávist a strach.

Poprvé popsal skoliózu v 5. stol př. n. l. Hippokrates. Upozornil na možnou souvislost tíhy zakřivení s jeho zhoršováním v průběhu růstu. Věřil, že deformita je výsledkem chybného držení a doporučil léčení axiální distrakcí na extenčním aparátě (tahem za trup na speciálním přístroji).

Pravděpodobně první, kdo použil název "skolióza", byl Galen (1 stol. před n. l.) Popsal páteřní deformity a zavedl termíny jako skolióza, kyfóza a lordóza.

Skoliózou trpí více dívky

Podle statistických čísel postihuje skolióza častěji dívky, týká se zhruba jednoho promile všech dětí. Jejich páteř se vychýlí a může způsobit na jedné straně zad hrb. Děti jsou méně pohyblivé, záda je mohou bolet a zakřivená páteř může tlačit na žaludek a další orgány.

Vlivem skoliózy jsou oslabené svaly mezilopatkové, šikmé břišní a hýžďové

Podle stupňů zakřivení lékaři určují vážnost postižení, lehčí případy léčí rehabilitací, cvičením, případně korzetem. Pokud se páteř vychýlí o více než 40 stupňů, doporučuje se operace. K operaci dospěje zhruba každý desátý pacient.

Řešením může být metoda SMS

Metoda SMS je cvičení, které páteř stabilizuje (dává jí pevnost) a zároveň mobilizuje (dává jí pohyblivost). Stabilizace páteře v průběhu pohybu se provádí dlouhými svalovými řetězci ve tvaru spirál, které páteř protahují směrem vzhůru (trakce) a vyrovnává jí do centrální osy (centrace).

Tento efekt je zásadní opatření pro regeneraci sedavého způsobu života a prevencí vzniku degenerativních změn páteře a kloubů. Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

Stabilizace páteře pomocí cvíčení metodou SMS

Doktor Richard Smíšek k tomu dodává: „V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.“

Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku.

Spustit audio