Riziko infarktu může každý snížit svým životním stylem

9. březen 2022

Infarkt myokardu většinou přichází nečekaně a může se projevit různými způsoby. Postižený nejčastěji pociťuje silnou bolest za hrudní kostí a dušnost. Jako první pomoc můžeme užit kyselinu acetylsalicylovou a postiženému ohlídat volný dech. Největší prevencí je správná životospráva a zdravý pohyb na čerstvém vzduchu.

Infarkt myokardu je akutní, život ohrožující stav, způsobený uzávěrem nebo těsným zúžením koronární tepny. Příčinou je ucpání krevní sraženinou případně kontraktura tepny, která se tak uzavře a neprokysličuje srdeční sval. Následkem dojde k odúmrtí části srdečních buněk zásobených postiženou tepnou.

Jak můžeme infarkt rozpoznat?

Postižený člověk většinou cítí silnou bolest za hrudní kostí a dušnost. Projevů akutního infarktu je ale více. Mohou to být i silné závratě nebo zvracení a bolesti břicha. V podstatě bychom měli zbystřit pozornost pokaždé, když člověk kolabuje, cítí se silně nekomfortně, a když se objeví něco, co by se stát nemělo.

Například pokud zvracíte, aniž byste něco špatného snědli nebo se dušnost objeví u člověka, který do té doby s dechem nikdy neměl problémy. V tom případě je nutné okamžitě zajít k praktickému lékaři, a pokud jsou projevy opravdu silné, okamžitě volat číslo 155, tedy záchranou lékařskou službu. Právě projevy infarktu prozradí, o jaký typ se jedná. Problémy se zažíváním většinou bývají u tzv. zadního infarktu, bolesti na prsou naopak u předního. Bolest na prsou navíc může vystřelovat do levého ramene, do levé ruky, do zubů do hlavy.

Včasná první pomoc rozhoduje

Při projevech infarktu je vhodné okamžitě užít některý z léků obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která pomůže rozředit krev a pomůže zamezit, aby se udělal velký vmetek a tím i rozsáhlé ucpání cévy, která způsobuje infarkt.

Pokud je u postiženého člověka někdo nablízku a může mu pomoci, je lepší, když je postižený blíže k zemi, aby se nezranil ještě pádem. Pokud postižený kolabuje, dáme mu v sedu hlavu mezi kolena, aby se zakrvila hlava a neztrácel vědomí.

Samozřejmě okamžitě voláme číslo 155 a do příjezdu záchranné služby postiženému pomáháme, aby se mu lépe dýchalo. Uvolníme mu oděv na krku, uvedeme do stabilizované polohy, a pokud má žaludeční nevolnosti, hlídáme, aby nevdechl své zvratky a neudusil se.

Zdravý životní styl jako prevence

Infarkt je svým způsobem záludný. Můžeme udělat pro sebe první poslední a pak přijde velký stres a velká psychická zátěž a infarkt se dostaví i přes veškerou prevenci. Nicméně všichni máme možnost starat se o to, abychom infarkt nedostali.

Hlavní slovo tu má správná životospráva a omezení živočišných tuků. Další pravidlo je nepřejídat se a nepřipíjet a snižovat váhu. Významnou úlohu hraje i pohyb na čerstvém vzduchu. Zkrátka místo sezení u televize jít na procházku a zdravě se pohybovat kdykoliv je to možné.

Můžeme také preventivně užívat v nižších dávkách léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (tzn. například acylpyrin, anopyrin, aspirin apod.). Pokud se infarkt i přes tuto prevenci dostaví, například z důvodu již zmíněné náhlé psychické nebo stresové zátěže, tato preventivní opatření pomohou, aby alespoň nebyl tak silný.

Spustit audio