Rodný Miletín byl Erbenovi obzvlášť milý. Přesvědčí vás o tom zastavení v básníkově rodném domku

V přízemí domku rodiny Erbenových je dnes stálá expozice věnovaná slavnému miletínskému rodákovi
V přízemí domku rodiny Erbenových je dnes stálá expozice věnovaná slavnému miletínskému rodákovi

Malebné městečko Miletín na Jičínsku a jeho okolí s tajemnými místy na Podzvičinsku se hluboko zapsalo do srdce slavného českého básníka a historika Karla Jaromíra Erbena. A nejen do srdce, ale i do jeho baladické tvorby, kterou soustředil do sbírky Kytice. Nejdůležitější tam pro něj byl rodný miletínský domek, který je dnes přístupný veřejnosti.

 

Z okna komůrky v prvním patře domku, kde Erben vyrůstal, psal úkoly a později i básně, býval mimořádný výhled za humna, do kraje, i k bývalému popravišti a k lesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. Právě on Karla Jaromíra Erbena inspiroval k napsání balady Zlatý kolovrat. A podobných inspirací měl básník, historik, archivář a sběratel ústní lidové slovesnosti v tomto kraji hodně.

Namátkou třeba kostelík na Byšičkách u Lázní Bělohradu, kam zasadil děj děsivé balady Svatební košile, z bližšího okolí pak připomeňme bývalé popraviště za Miletínem, ke kterému se vztahuje balada Dceřina kletba.

Rodný domek, který je prvním zastavením na Naučné stezce Karla Jaromíra Erbena, je ale spíš klidným místem, kam se básník vždycky rád vracel. Dnes je zděný, ale když se roku 1811 Erbenovým narodila dvojčata Karel a Jan, byl ještě roubený a stál v jedné z nejchudších částí Miletína. "Erbenův otec byl švec, tak měla rodina hluboko do kapsy. Dřevěný dům bohužel v roce 1846 vyhořel a manžel Josefy, sestry Karla Jaromíra, ho na stejné parcele vystavěl z kamene a cihel. Dům tak získal svou současnou podobu,“ vypráví Růžena Švandová, průvodkyně rodným domkem Karla Jaromíra Erbena v Miletíně.

Památnou kolébku se podařilo zachránit

V rodném Erbenově domě v ulici Barbory Linkové je dnes stálá výstava rozdělená do dvou místností a komůrky v podkroví. Součástí je chodba s dochovaným otevřeným ohništěm v přízemí, která dříve bývala černou kuchyní. Ve východní světnici domku návštěvníci najdou mimo jiné Birnerův model Miletína z roku 1830. Ve vitrínách a na vývěskách jsou ukázky dokumentů, které přibližují básníkův život a rodinu, kopie rukopisů i osobní korespondence, rodokmen Erbenova rodu a také tři první vydání sbírky Kytice. Vztah slavného rodáka k městu tam symbolizuje čtyřverší:

"Miletíne, pěkný Miletíne! Což je mílo v tobě bydleti,
dokud žití moje nepomine, zůstaneš mi blaze v paměti.
A vy duše čisté jako zlato, duše drahé co tam žijete,
jen vy také, prosím snažně za to, s laskavostí na mne pomněte!“

Západní část přízemí připomíná Erbenovu sběratelskou práci a představuje i vítězné návrhy pomníku, který dnes stojí na miletínském náměstí. Stylizovaná podkrovní světnička evokuje básníkovo dětství, ale i ševcovskou profesi Karlova otce. Nejpůsobivější je kolébka, kterou se podařilo, jako jednu z mála věcí, při požáru v roce 1846 zachránit. Je opravdu památečná, protože v ní postupně spalo všech devět dětí, které se původním majitelům roubenky, manželům Erbenovým narodily. Dospělého věku se z nich ale dožil jen Karel Jaromír a jeho sestra Josefa.

Potkáte se s Polednicí i s jezdcem na koni

Až si Erbenův památník prohlédnete, vydejte se po básníkově naučné stezce, která měří přibližně pět kilometrů a prvním z jejích deseti zastavení je právě básníkův rodný domek. Objevíte tak místa, která Karel Jaromír Erben rád navštěvoval, nacházel tam inspiraci i klid. Dnes jsou na nich umístěny informační tabule, posezení a někdy i něco navíc.

Například hned za humny u studánky na vás čeká Polednice, o několik desítek metrů dál je bývalé popraviště, kde i dnes padne na člověka tíseň. A "okolo lesa pole lán" uvidíte dřevěného jezdce na koni. Cestou, která je přístupná v každém ročním období, poznáte i bývalé Miletínské lázně se zmínkou o příteli Erbena - Karlu Hynku Máchovi.

Prohlídka Erbenova rodného domku v Miletíně je možná celoročně po telefonické dohodě na čísle 773 225 146 a rozšířit si ji ještě můžete o návštěvu miletínských klášterních sklepení na Parkáni.