Romantika pod Pražským hradem, procházka nádhernými palácovými zahradami

12. červenec 2018
Z terasových zahrad jsou nádherné výhledy na Prahu

Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex vzájemně propojených historických zahrad: Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, Kolovratská zahrada. Palácové terasové zahrady mají bohatou architektonickou výzdobu, ozdobná schodiště, balustrády, vyhlídkové terasy a pavilonky komponované s vegetací do malebných celků. Všechny zahrady jsou navzájem průchozí. Poskytují nádherné výhledy na Prahu. 

Ledeburská zahrada vznikla v roce 1697 při přestavbě paláce, posléze prošla barokní úpravou. Má dvě části. Spodní leží na rovině v šíři paláce, horní část má poloviční šířku a svažitý terén je upraven do pěti teras. Těmi prostupuje schodiště, zakončené malým osmibokým altánem - glorietem. Na západě parterové části stojí sala terrena, na východní straně je kulisová stěna s dvouramenným schodištěm a s kašnou se sochou Herkula. V zahradě objevíte sluneční hodiny. Po opěrných zdech se pne vinná réva a růže.

Malá a Velká Pálffyovská zahrada stejnojmenného paláce vznikla na místě renesanční zahrady italského typu poté, co Jan Josef z Valdštejna na počátku 18. století spojil a přebudoval dva měšťanské domy se zahradami na palác. Roku 1881 koupil palác se zahradami Eduard Pálffy z Erdödu, po něm dostaly jméno. Malá Pálffyovská zahrada stoupá nad bývalým hospodářským křídlem paláce. Sedm terasových úrovní propojuje schodiště, má užitkový charakter, terasy jsou osázeny hrušněmi, jabloněmi a višněmi. Na horní opěrné zdi se pne vinná réva. Najdete tu i malou zahrádku léčivých rostlin.

Velká Pálffyovská zahrada má osm výškových úrovní, propojených střídavě tunelovými a odkrytými schodišti. Ve středu nejnižší terasy je barokní portál s kruhovým bazénem zdobeným soškou Tritona. Na druhé terase v barokním portálu jsou sluneční hodiny. V zahradě kdysi stával i kuželník. Jak zmiňoval Josef Dobrovský či František Palacký, zahrada bývala též oblíbeným místem k procházkám.

Kolovratská zahrada se prostírá na strmém svahu za Kolovratským palácem. Byla vybudovaná na parkánu někdejších středověkých hradeb, zpevněném opěrnými zdmi jako terasa s ovocnými stromy. Osu tvoří úzké přímé schodiště spojující sedm teras. Ve východní části je barokní kašna s hlavou chrliče. Zahrada je osázena mišpulemi, hrušněmi a meruňkami.

Zahrady pod Pražským hradem jsou otevřené denně od dubna do října. V dubnu a v říjnu od 10 do 18 hodin, od května do září až do 19 hodin. V zimním období jsou zahrady pro veřejnost uzavřeny, stejně jako za špatného počasí.