Rozhodnutí pražského dopravního podniku o výběru dodavatele na stavbu další části metra D bylo zrušeno. DPP podá rozklad

16. leden 2024 13:00

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil rozhodnutí o výběru vítěze tendru na stavbu další části metra D, kterým se stalo sdružení firem zahrnující např. firmy Subterra a Hochtief. ČTK jeho vydání potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Následně o něm informoval v tiskové zprávě. DPP rozhodnutí důrazně odmítl a podle vedoucího oddělení komunikace podniku Daniela Šabíka proti němu podá rozklad.

"Úřad zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující úkony Dopravního podniku hl. m. Prahy v zadávacím řízení Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - stavební část," uvedl Švanda.

Důvodem k rozhodnutí bylo to, že podle úřadu v dokumentaci vítězného sdružení chyběly doklady prokazující zkušenosti některých členů odborného personálu, za něž byly při hodnocení uchazečům udělovány body.

DPP s tím nesouhlasí. ÚOHS se podle Šabíka zabýval desítkami námitek a o zrušení rozhodl pouze na základě tří, které se týkaly referencí. "U těch antimonopolní úřad tvrdí, že DPP nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně jejich ověření. Hodnoticí komise i představenstvo přitom v rámci vyhodnocování nabídky a ve svém rozhodování vycházely z informací od uchazeče a z informací od samotných zadavatelů jednotlivých zakázek, které byly ze strany DPP vyžádány nad rámec zákonných požadavků a běžné praxe," uvedl a dodal, že podnik při zadávání všech veřejných zakázek postupuje vždy zcela v souladu se zákony.

Návrh na zrušení výběru dodavatele podala k ÚOHS společnost PVM Metro DII JV, v níž je sdruženo několik firem, mimo jiné Porr, Eurovia nebo Průmstav. Antimonopolní úřad v současnosti vede další správní řízení, a to o návrhu proti vyloučení společnosti PVM Metro DII JV ze zadávacího řízení. V obou správních řízeních ÚOHS vydal předběžné opatření, které pražskému dopravnímu podniku zakazuje uzavřít smlouvu s dodavatelem až do pravomocného rozhodnutí.

Třicetimiliardovou zakázku vyhrála v loni září skupina firem vedená společností Subterra z koncernu Metrostav. Před tím dopravní podnik vyloučil o dvě miliardy levnější nabídku, již podalo sdružení kolem firem Porr a Vinci. Podle dopravního podniku nesplnilo podmínky tendru.

"Podávání námitek a podnětů na ÚOHS je v dnešní době zcela běžné i u řádově menších zakázek. Jde skoro o tradiční nástroj konkurenčního boje. Nutno ale dodat, že ÚOHS dává v konečném důsledku DPP opakovaně za pravdu, i přes prvoinstanční neúspěch," uvedl dále Šabík. Dodal, že antimonopolní úřad minulý týden opět zamítl rozklad společnosti Metrostav DIZ ke stejné zakázce a už podruhé a finálně tak potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení. ÚOHS pak podle něj dal už loni DPP za pravdu v případě námitek proti podmínkám tendru na monitoring a pasportizaci druhé části linky D.

Stavba nové linky pražského metra začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká zmíněný tendr. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům bude ale pravděpodobně posunut.

zdroj: ČTK
Spustit audio