Růžena Beránková je ředitelkou Chvalského zámku. Dětem a pohádkám je zámek otevřený dokořán

20. červen 2022, aktualizováno

První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, Chvalské tvrzi, pocházejí ze začátku 15. století. Po dvě staletí tvrz často měnila majitele. Až do roku 1652, kdy byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji u svatého Klimenta. V péči jezuitů byla někdejší tvrz stavebně upravená do podoby renesančního zámku, který se s řadou architektonických detailů uchoval dodnes. Vítejte na Chvalském zámku.

Po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu zemského studijního fondu. Po roce 1918 byl spravován ministerstvem orby, později zemědělství. V roce 1950 byl dvůr se zámkem převeden do majetku státem zřízené organizace Československé státní statky, v roce 1955 dostal objekt do užívání Státní statek Praha. A zámek chátral a chátral.

V roce 1992 zřídilo zastupitelstvo Horních Počernic na záchranu zámku nadaci. Po letech jednání a stavebně historických průzkumů se v září 2006 započalo se záchranou této stavby, které hrozil zánik. Prvního května roku 2008 byl Chvalský zámek po rekonstrukci slavnostně otevřen pro veřejnost.

Šlapací autíčka si mohou děti vyzkoušet

A v současnosti? Zámek bývá plný pohádek, hraček a příběhů, ráj pro rodiny s dětmi. Otevřeno mají celoročně, od pondělí do neděle, od 9 do 18 hodin. Aktuální výstavu plnou dopravních hraček nazvanou Příští stanice: Chvalský zámek můžete navštívit do 21. srpna. Detektivní zápletku, kterou tradičně k výstavám připravují, se mohou malí návštěvníci pokusit rozlousknout od 24. 6. do 3. 7.2022.

Růžena Beránková přišla na zámek původně vypomoci, na pár měsíců. Pár měsíců se protáhlo na 11 let. Které místo v areálu zámku patří mezi její nejmilejší? A která pověst? Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio