Sakumprásk

18. listopad 2005

Dnes probereme jazykové zákulisí expresívního příslovce sakumprásk, které známe i v podobě sakumpak, sakumpikum, eventuálně sakumpakum, sakumprdum, u Adolfa Branalda se vyskytuje v podobě sakum perdum. Všechna tato slova či dvojslova vyjadřují význam úplně, docela, se vším všudy. Vypátrat původ takových expresívních výrazů obvykle bývá těžké, tentokrát však víme dost.

Dnes asi nejčastější podoba sakumprásk je až druhotná, vznikla obměnou, vyměněním původního pak srozumitelnějším českým citoslovcem prásk, čímž vzniklo slovo napůl německé, napůl české. Původní sakumpak je totiž zkrácení německé věty mit Sack und Pack. Toto úsloví vyjadřuje význam se vším všudy, doslova přeložené však znamená s pytlem a balíkem. Když odcházíme s pytlem a balíkem, bereme si s sebou všechno, odcházíme se vším, bereme si všechny své saky paky, což je výraz docela běžně používaný jako pojmenování majetku, svršků, věcí, které vlastníme. Obě části původně německých výrazů sakumpak a saky paky mají v češtině své příbuzné. Slovo sáček je nepochybně zdrobnělina přitvořená k německému Sack, pytel. Ačkoliv německému... toto slovo není v němčině původní, má velmi exotický původ. S velkou pravděpodobností se do němčiny dostalo přes latinu a řečtinu až asyrštiny, kde slovo šakku znamená pytel, sáček. Do příbuzenstva saků a sáčků patří i saka neboli sáčka, součásti spíše mužského oblečení. Slovo sacco v tomto významu vzniklo v italštině z pojmenování pytle, protože saka mají obvykle střih rovný jako pytle. Možná sem patří i pojmenování rybářské sítě slovem sak, v tom případě by sak byl "pytel na ryby"; i když jsou i jiné teorie.

Michal Novotný

Pokud jde o Pack, toto pojmenování balíku, rance je i původem německé. Kromě saků a paků se v češtině vyskytuje i ve slovese pakovat, které vzniklo z německého packen, balit, a ve výrazech pakl a paklík, které pocházejí z Packel, což je zdrobnělina od Pack. Tolik o výrazech sakumprásk, sakypaky, sáček, sako, sak, pakovat, pakl a paklík

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.