Šálit a šálek

15. březen 2005

Snad už konečně přišlo období, kdy nebudeme potřebovat šály, a tak si na několikaměsíční rozloučení s tímto kusem oděvu povězme něco o jazykovém zákulisí slova šála. A při té příležitosti prozkoumáme, zda podobně znějící slova šálek, šálit, šalovat se šálou nějak souvisejí. A dojde i na šálová jablka.

Začneme slovesem šálit, které Slovník spisovného jazyka českého označuje za knižní. Jeho význam je klamat, podvádět, uvádět v omyl. Do blízkého příbuzenstva patří slova šálivý, šalebný, šalba a ošálit. Šálit určitě nesouvisí ani se slovem šála, ani s výrazem šálek, ani se šalováním, není to na rozdíl od nich slovo přejaté, je české, přesněji řečeno slovanské. Praslovanské šaliti, které vzniklo z ještě staršího chel, dalo v různých slovanských jazycích vzniknout podobně znějícím slovům s různými významy. Polské szalec znamená šílet, ztrácet smysly, hýřit, ruské šaliť má význam dovádět, zlobit, a když Srb či Chorvat řeknou šaliti se, znamená to žertovat. Do příbuzenstva patří i české šílet, které je vlastně variantou slova šálit. Jak všechny ty napohled různé významy slovanských slov souvisejí, pochopíme, když si uvědomíme, že dovádění, zlobení, hýření, bláznění neboli šílení často nebo řekněme v první chvíli vypadá, jako by si ten dovádějící, šílený z nás dělal legraci, jako by se nás svým nenormálním chovávání snažil uvést v nějaký omyl. Jako by nás chtěl oklamat, ošálit.

Michal Novotný

Vidím, že dnes úkol, který jsem si dal, nesplním, všechna navzájem si podobná slova, která jsem uvedl na začátku, určitě neproberu. Pokusím se tedy stihnout aspoň šálek. Toto slovo, které vypadá až přímo staročesky, je přejaté, a to z rakouské němčiny. Schale je německy hrneček, koflík, šálek a také miska vah a kromě toho i skořápka. Což prý souvisí, odborníci říkají, že pojmenování hrnečku vzniklo u pojmenování skořápky. Nejspíš proto, že ze skořápky třeba velkého ořechu, se dá docela dobře pít, stejně jako s šálku. Skončím konstatováním, že ani s šálkem šála jazykově nesouvisí a že dovědět se, jak to tedy s šálou je, se můžete dovědět zítra touto dobou. ouvislost mezi těmi dvěma výrazy není.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.