Šalovat a šála

16. březen 2005

Včera jsem tu u příležitosti rozloučení se šálou začal probírat slova, která vypadají podobně jako toto pojmenování části oděvu, a konstatoval jsem, že ani sloveso šálit a s ním příbuzné výrazy šálivý, šalebný a šílet, ani podstatné jméno šálek nemají se šálou jazykově nic společného. Dnes je na řadě šalování a po něm už konečně dojdeme k šále.

Sloveso šalovat slovníky označují za slangové, v jazyce zedníků, ale i nás kutilů, znamená obkládat prkny, bednit. Slova šalovat a šalování, tedy bednění, všichni cítíme jako německá, tedy nespisovná, zatímco u šálku, jak jsem říkal včera, nás něco takového ani nenapadne. A přitom šalovat a šálek mají zcela stejný původ, jsou z německého Schale, původním významem skořápka a pak také slupka. Ze šálku se dá pít stejně jako naši dávní předkové pili ze skořápek, a když šalujeme, přibíjíme na zeď prkna, která pak tvoří jakou skořápku či slupku na té zdi. A jsme konečně u šály, šálu či šálky, užšího pruhu tkaniny, který nosíme kolem krku, když je nám zima nebo také, když se chceme ozdobit. Před časem pomocí různých šál budoval svou image ministr kultury Pavel Dostal. Slovo šála tedy nesouvisí ani se šálením, ani se šálky, ani se šalováním. Je to slovo ze všech zmíněných nejexotičtější. Nejspíš prý pochází z perštiny a tam snad vzniklo ze jména místa zvaného Šaliat. Patrně se v Šaliatu první šály nebo nějaké takové podobné kusy oděvu začaly vyrábět. Do Evropy perské slovo, asi i se šálami samotnými, přinesli Angličané, k nám se dostalo přes francouzštinu a němčinu.

Michal Novotný

Šál je však také slovo, které používají řezníci a vůbec odborníci na maso. Tímto slovem se označuje druh hovězího masa, jeden z velkých podlouhlých svalů kýty. Tohle slovo v tomto významu je v češtině už od Klareta, tedy od 14. století, a pravděpodobně pochází z němčiny. Slováci, ale tomuto masu říkají ošaľ, což by mohlo ukazovat na souvislost se slovanským šálit. Ať je to jak je, se šálou kolem krku tento šál nesouvisí. Stejně jako šálové jablko, což je jablko jinak zvané kožené. Má zkrátka tvrdou slupku, německy Schale. Šálové jablko je jablko slupkové a jazykově je příbuzné se šálkem.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.