Sausen Sládková: Děti s Aspergerovým syndromem žijí stále ve svém světě

31. leden 2013

S lékařkou MUDr. Sausen Sládkovou jsme si povídali o životě dětí, které mají Aspergerův syndrom.

Hovořili jsme o tom, jak se tyto děti chovají. Probírali jsme potíže, se kterými se potýkají v komunikaci se svým okolím. Věnovali jsme se způsobům, jak je možné jejich problémy řešit.

Aspergerův syndrom (AS) je stav, který se bere jako porucha autistického spektra. Často je zaměňován s vysoce funkčním autismem, i když to není zcela správné zařazení.

Tento syndrom se projevuje potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být i nadprůměrný) a řečovými schopnostmi.

Komunikace je pro děti s Aspergerovým syndromem obtížná

Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Potýkají se s porozuměním pravidlům v sociální interakci.

Lidé s Aspergerovým syndromem běžné sociální konvence nechápou, musejí se je učit

Jinými slovy, mají potíže v tom, jak mohou druhým lidem dát vhodným způsobem najevo, že je konverzace s nimi zajímá či naopak. Nedokáží odhadnout, kdy mohou vstoupit do konverzace druhých lidí. Mají problémy s nasloucháním druhých lidí.

Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakci s druhými lidmi vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. Obtížně chápou mimoslovní komunikaci. Mimika i gesta bývají u lidí s AS omezené.

Pomáhá denní režim a řád

Někdy mohou negativně reagovat na změny, lpět na rituálech nebo nutkavě vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s AS bezpečněji.

02408882.jpeg

Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích. Mnozí lidé s AS mají nestandardní zájmy (někdy až nutkavého charakteru, kterým podřizují náplň všedního dne).

Z dětí s Aspergerovým syndromem vyrostou dospělí s Aspergerovým syndromem. Jedná se tedy o celoživotní handicap.

Aspergerův syndrom poprvé zdokumentoval rakouský psycholog Hans Asperger, po kterém byl také pojmenován, a je široce uznáván v posledních dvou až třech desetiletích.

Některé informace v článku pochází ze serveru aspergeruvsyndrom.cz.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?