Sausen Sládková o léčbě pylové alergie

26. duben 2012

Se specialistkou na alergologii a imunologii z Canadian Medical Care MUDr. Sausen Sládkovou jsme mluvili o postupech při léčbě pylové alergie.

Povídali jsme si o příčinách vzniku pylové alergie. Hovořili jsme o tom, s jakými potížemi se alergici potýkají. Probírali jsme, proč se projevy alergie u člověka mění. Mluvili jsme o tom, jaké existují druhy léčby. A debatovali jsme, jak by měli alergici plánovat dovolenou, aby jim jejich potíže nekomplikovaly odpočinek po celoroční práci.

Ke klasickým projevům pylové alergie patří kýchání, vodová rýma, svědění nosu, svědění a pálení očí, někdy i otoky očních víček, svědění a pálení nosohltanu a patra, svědění uší. Někteří pacienti mívají i kožní projevy. Silnější stupeň alergie se projevuje dýchacími obtížemi. Jde o suchý dráždivý kašel, ztížené dýchání až dušnost, tíže na hrudi, hvízdání. Pacienti s alergií na pyly jarních stromů mívají projevy už od února.

U některých lidí se pylová alergie neprojevuje typickými symptomy. Jejich alergie se může skrývat pod obrazem sezónně se opakujících se zánětů dýchacích cest. Potýkají se například s úporným kašlem, zánětem hrtanu (laryngitidou) apod. Svou alergii pak mylně označují jako „jarní či letní chřipku“ a opakovaně užívají zbytečně antibiotika. Teprve alergologické vyšetření potvrdí, že se jedná o alergii. Správnou léčbou je v tomto případě nasazení antialergických nebo i antiastmatických léků.

Lékaři alergikům radí, aby nečekali, až začnou kýchat a slzet. Léčbu antialergickými léky je výhodnější zahájit asi týden před začátkem jejich pylové sezóny a užívat je pravidelně po celou dobu. Pokud už jsou léčeni alergenovou vakcínou, je pravděpodobné, že příznaky budou minimální a nebudou muset užívat pravidelně antihistaminikum.

Nejúčinnější terapií jsou alergenové vakcíny neboli specifická alergenová imunoterapie. Tato metoda je využívána již od roku 1911. Vakcíny jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány. V současnosti je tato terapie indikována při projevech alergické rýmy a lehkého alergického průduškového astmatu. Je to dosud jediná příčinná (kauzální) terapie zasahující do vývoje přecitlivělosti k danému alergenu. Je schopna tlumit proces alergizace a navodit toleranci k tomuto alergenu.

Podstatou terapie je aplikace terapeutických dávek konkrétního alergenu. Jsou k dispozici vakcíny s alergeny: pylů, roztočů, vos, včel, plísně, srsti kočky, srsti psa. Složení vakcíny určuje lékař individuálně pro každého pacienta na základě jeho klinických obtíží, výsledků kožních testů a laboratorního vyšetření protilátek.

Vakcína existuje ve formě: injekční, tabletové nebo kapek aplikovaných pod jazyk. Vakcína se musí podávat pravidelně: injekce 1x za 4-6 týdnů, tablety denně, kapky 3x týdně. Vakcíny se aplikují po celý rok, nepřerušují se ani v pylové sezóně. Vakcíny se nemusejí přerušit ani v těhotenství. Celá kůra trvá minimálně 3 roky, raději 5 let.

U více než 40 % alergiků dojde někdy během jejich života k rozvoji astma bronchiale. U pacientů, kteří se léčí alergenovými vakcínami se významně snižuje riziko vzniku astmatu a snižuje se riziko dalšího rozvoje alergického onemocnění. Většina pacientů již po prvním roce terapie zaznamená výrazné snížení příznaků alergie, významně se sníží spotřeba antialergických léků.

Odborníci alergikům radí, že by měli na své potíže myslet i při plánování dovolené. Například platí, že na horách je většinou pylová sezóna zpožděna o 1-3 týdny. Na jihu Evropy, u moře, nastává dříve než u nás. Je tedy vhodné si plánovat dovolenou tak, aby v dané zemi bylo buď už po sezóně alergika nebo tam naopak ještě nezačala. Aktuální informace o výskytu pylů je možné najít i na www.pylovasluzba.cz nebo www.polleninfo.org.

autoři: Alima Martinová , Sausen Sládková
Spustit audio