Se životem našich předků v době středověku vás seznámí v Archeologickém parku v pražské Liboci

25. únor 2019
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Středověké stavby v parku

Jak se žilo, bydlelo a pracovalo ve středověku, to zjistíte v Archeologickém parku v pražské Liboci. A že to tak opravdu bylo, to tady mají vědecky podložené. Zaměřují se totiž na praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu.

Výsledky vědeckovýzkumné práce archeologů tak zpřístupňují zajímavým a přitažlivým způsobem veřejnosti. Mají tu přesné repliky středověkých nástrojů, nářadí, nádobí, keramiky, zkoušejí stavět ze stejných materiálů, jako naši středověcí předkové.

Součástí parku, který se stále rozrůstá, jsou středověké obytné a hospodářské budovy, rekonstruované podle nálezů odkrytých při archeologickém výzkumu u kostela svatého Petra na Poříčí nebo na náměstí Republiky v Praze 1. „Nejmodernější“ stavbou je rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti. Té dominuje trojprostorový obytný dům, roubená stavba, opatřená hliněnou omazávkou a krytá valbovou doškovou střechou.

V ohrazeném areálu najdete i studnu s roubenou konstrukcí, roubený špýchar s doškovou střechou, chlebovou pec, oboroh - přístřešek sloužící k uskladnění sena, a také nezbytné hnojiště (kam se chodilo na toaletu). Usedlost je obehnána takzvaným polským plotem, do země zatlučenými kůly vypletenými proutím. V areálu parku naleznete i keramickou pec, tkalcovskou dílnu s funkční replikou středověkého tkalcovského stavu, nebo rekonstruovaný šlapací soustruh na dřevo. Za použití replik původních nástrojů a zařízení si sami vyzkoušíte řadu každodenních činností našich předků.

V průběhu roku se v parku koná mnoho akcí pro veřejnost. V nejbližší době to bude Středověký masopust se spoustou dobových lahůdek, řemesly a hudbou (2. 3. 2019). Následují Středověké velikonoce, jarní a letní slavnost, vinobraní, Mezinárodní den archeologie, Svatomartinské posvícení, Středověký advent. Z nabídky akcí se vymyká divácky velmi oblíbený Římský den, kterým se návštěvníci vracejí ještě o mnoho století zpět před středověkou dobu. V rámci Římského dne uvidí výcvik, tábor a boj legionářů, římské senátory, boj gladiátorů v cirku nebo zvířata, která se mohla u antického dvora objevit. Letos na Římský den možná dorazí slon, který nás vrátí do doby punských válek a Hannibala. Lze ochutnat také antickou kuchyni.

Multifunkční pec v obytné jizbě

V libockém Archeologickém parku je otevřeno denně od 9 do 17 hodin, můžete si park projít, prohlédnout stavby, vždy je tam někdo, kdo vám podá erudovaný výklad. Pro větší skupiny (školní i rodinné) na objednání, nebo v rámci různých akcí pro kohokoliv, je tu možnost vyzkoušet práci v tesařské dílně s přesnými replikami středověkých nástrojů, práci středověkého zemědělce – vymlácení obilí, umletí na rotačních kamenných mlýncích a pečení chleba. Nebo práci ve tkalcovské dílně. Zájemci o archeologii si mohou zkusit objevit kosterní pozůstatky v takzvaném cvičném hrobě.

Spustit audio