Skleník Fata Morgana v Praze: Ráj pro obdivovatele rostlin roztodivných tvarů, barev a vůní

13. leden 2014
Česko – země neznámá

Tropický skleník Fata Morgana najdete na prosluněném jižním svahu trojské stráně v Praze. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je součástí botanické zahrady. Zadní stěnu skleníku tvoří členitý povrch skály, do které je zapuštěn.

Skleník je dlouhý 130, široký 17 a vysoký 11 metrů. Otevřen byl v červnu 2004. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Seznámíte se tu postupně s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Nejprve vás uvítá suchá australská buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar. Pak se seznámíte s vegetací jižního Mexika a několika oblastí Afriky.

Prostřední část skleníku představuje nížinný deštný les vlhkých tropů. Při jeho návštěvě doporučujeme tričko s krátkým rukávem. Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci nahlédnete do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených tropickými rybami a jinými živočichy.

Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit. Další části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín.

Rostliny na skále, která tvoří zadní stěnu skleníku Fata Morgana

Zastavit se můžete i na vyhlídkové terase a za zvuku blízkého vodopádu vstřebávat atmosféru pralesa. Poslední, chlazená část skleníku přibližuje drsné prostředí vysokých hor.

Výlet tropickou přírodou je snem, který si ve skleníku Fata Morgana můžete splnit celoročně. Všechny přístupy a cesty ve skleníku jsou bezbariérové. K dispozici je šatna, občerstvení i průvodci. O akcích ve skleníku a celé botanické zahradě (noční provázení skleníkem, „výstava“ tropických motýlů, vstup do venkovních expozic v zimním období zdarma apod.), otevírací době a vstupném se dočtete na www.botanicka.cz.


Zvětšit mapu

Spustit audio