Škola v Krušovicích je krásnou ukázkou vlastenectví. Zdobí ji jména českých umělců a lidová přísloví

20. březen 2020

Jedním z krásných důkazů vlastenectví počátku 20. století je Husova škola v Krušovicích ve Středočeském kraji. V roce 1914 se krušovičtí rozhodli, že postaví novou školu. Do výběru návrhů budovy velmi šťastně zasáhl místní rodák, uznávaný akademický malíř Václav Rabas. Přál si pro milované Krušovice školu mimořádného vzhledu, a tak osobně požádal o návrh předního architekta Ladislava Skřivánka.

Unikátní vzhled školy se podařil i díky spolupráci s pražským malířem Láďou Novákem, který vyzdobil fasádu a dodal budově vlastenecké rysy. Na sgrafitové fasádě tak dnes najdete Husův medailon, jména významných českých umělců i moudrá lidová přísloví.

Architekt Ladislav Skřivánek postavil po celém Česku mnoho škol. Mezi jeho stavbami je ale právě krušovická škola tou nejkrásnější. Zajímavá je i samotná stavba. Má alegorický tvar, ve kterém jsou propojené dvě proti sobě stojící budovy. Uprostřed z nich vychází hranolová hodinová věž tvořící další patro.

I v Krušovicích použil Skřivánek svou oblíbenou techniku okrasné sgrafitové fasády. Ovšem ještě další rozměr získala školní budova díky spolupráci s Láďou Novákem. Tento pražský malíř byl přizván k výzdobě sgrafit a dodal škole jedinečný ráz svým okrasným písmem, které napodobovalo středověké rukopisy.

Kolem celé římsy v druhém patře budovy vepsal do sgrafit jména slavných českých spisovatelů, básníků, malířů i hudebních skladatelů. Najdeme tu taková jména jako Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, Jaroslav Vrchlický, Mikoláš Aleš, Josef Mánes, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a mnoho dalších.

Husova škola v Krušovicích

Kolem oken a na viditelných místech fasády jsou pak napsána různá lidová přísloví a rčení. Některá jsou poučná, jiná i pobaví: Půjčka chodí s pláčem domů, Ježek sobě kadeřav, Sama hůl nebije, Bůh dal zuby, dá i chleba.

Škola nesla od počátku jméno mistra Jana Husa. Malíř Láďa Novák přímo v den 500. výročí mistrova upálení dokončoval na fasádě Husův medailon, podle místní kroniky za velké pozornosti zdejších obyvatel. Zajímavá kresba s vlasteneckým nápisem je i přímo u vstupu do školy: Spravedlnost jest základem státu.

Výraz vlastenectví v mnoha textech nebyl ovšem v době vzniku školní budovy vrchnosti příliš po chuti. Krušovičtí krátce po otevření školy dostali nařízení, aby některé vlastenecké nápisy oškrábali a zcela je tak z fasády odstranili. Představitelé Krušovic ale nařízení obešli, nápisy pouze překryli papírem a původní výzdobu tak zachránili. Po válce tak mohly být veškeré texty lehce obnoveny. V roce 1918 k výzdobě budovy přispěl ještě akademický malíř Václav Rabas, který se o stavbu školy zasloužil. Hned u vchodu vytvořil obraz s motivem Žižkova zrození.

Z podkladů vlastivědného publicisty Romana Hartla napsala Markéta Vejvodová.

Spustit audio