Skončila stavba obchvatu města Slaný. Uleví od těžké dopravy centru města i okolním obcím

21. září 2020

O dva měsíce dřív než bylo plánováno, skončila stavba druhé části obchvatu města Slaný. Pro řidiče bude obchvat průjezdný od úterý. Jde o nově postavenou přeložku silnice I/16 mezi obcí Žižice a městem Velvary.

První úsek obchvatu mezi Slaným a Žižicemi zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic loni v prosinci. Na druhém úseku v pondělí večer začne odstraňování provizorního dopravního značení a v úterý ráno řidiči projedou po nové silnic.

"Druhá část přeložky pomůže nejen obcím Žižice, Luníkov a Ješín, které leží na trase staré komunikace, ale přispěje také ke zvýšení jízdního komfortu všech řidičů, kteří využívají silnici I/16," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Pouze v místě napojení obchvatu na stávající silnici I/16 u Velvar se bude jezdit v úseku cca 80 metrů dvěma provizorními jízdními pruhy. Kompletní napojení v celé šířce vozovky není možné bez svedení dopravy z vybudované provizorní komunikace na novou část obchvatu.

Skončila stavba druhé části obchvatu města Slaný

Letos v červenci Mátl novinářům řekl, že původní termín zprovoznění byl plánovaný na listopad, ale protože se podařilo i přes koronavirovou pandemii zajistit dostatek pracovníků, práce budou dokončené dříve.

Zhotovení první a druhé etapy stálo dohromady téměř 747 milionů korun bez DPH, velkou část investice pokryly evropské dotace. Vzniklo zhruba 13 kilometrů nové silnice a několik mostů a křižovatek, upraveny byly i přilehlé silnice.

Už po zprovoznění první části obchvatu výrazně ubylo v centru Slaného kamionů a také se netvoří dříve pravidelné kolony u kruhového objezdu u Pražské ulice.

Přípravné práce na obchvatu začaly v prosinci 2017, do května 2019 pokračoval archeologický průzkum, který se týkal jedné třetiny plochy stavby. Slánské vlastivědné muzeum chystá od 21. října výstavu z tamějších nálezů, například z hrobů i obydlí lidí, kteří v oblasti žili v různých obdobích pravěku i středověku.

Archeologický průzkum při stavbě druhé části obchvatu města Slaný

Jak uvádí ŘSD v tiskové zprávě, obchvat měří necelých 13 km. Přeložky nebo úpravy navazujících a dočasných asfaltových komunikací II. a III. tříd jsou v celkové délce cca 6,6 km a přeložky polních cest v délce cca 2,25 km.  Postavilo se na něm celkem 11 mostních objektů v délce 489 metrů, z toho 8 mostů je na hlavní trase. Na obchvatu je také 5 křižovatek, z toho 2 mimoúrovňové s délkou větví 666 metrů a 4m vysoká protihluková stěna v celkové délce 1,4 km. Z 20 vodohospodářských objektů stojí za zmínku 4 retenční nádrže.

Na stavbě bylo použito celkem 84 420 tun asfaltových směsí, 186 650 tun kameniva, 660 000 m3 zeminy na vybudování náspů nebo 11 819 m3 konstrukčního betonu mostů.

Silnice I/16 je vedena v trase Řevničov - Slaný - Mělník - Mladá Boleslav - Jičín - Trutnov - Královec - Polsko. Jde o důležitou spojnici mezi dálnicemi D6, D7, D8, D10 a v budoucnu i D35. Její délka je 191 kilometrů.

autor: Jaroslav Hroch | zdroj: ŘSD ČR
Spustit audio