Slánsko je součástí Pražské integrované dopravy. Cestující díky tomu ušetří na jízdném, přibude spojení mezi Slaným, Prahou, Kladnem či Rakovníkem

24. srpen 2019

Oblast Slánska je od soboty součástí Pražské integrované dopravy (PID). Ta přinese mimo jiné častější dopravní spojení, vzniknou nová přímá propojení mezi Slaným, Prahou, Kladnem či Rakovníkem. Jízdní řády autobusů budou nově koordinovány s vlaky i mezi sebou navzájem. Cestující, kteří jezdí za prací nebo do školy v této oblasti pravidelně, ušetří ročně tisíce korun.  

„Integrace Slánska patří k těm rozsáhlejším projektům a jsem rád, že několikaměsíční usilovná práce kolegů přinese cestujícím kvalitnější i častější dopravní spojení a nová přímá propojení jednotlivých regionů. Díky integraci budou lépe koordinovány vlakové a autobusové jízdní řády a dojde k výraznému zjednodušení linek, čímž bude cestování integrovanou veřejnou dopravou daleko víc přehlednější,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.

 „Díky platnosti Tarifu PID získají cestující stejně jako v jiných oblastech pokrytých systémem PID možnost výhodného předplatního jízdného v podobě měsíčních, čtvrtletních či ročních kuponů pro daná tarifní pásma, ale i výhodnější jednorázové jízdné s možností neomezeného počtu přestupů v rámci své časové a pásmové platnosti,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Nově bude v rámci integrovaného dopravního systému obslouženo ve Středočeském i Ústeckém kraji 62 měst a obcí. S touto integrací vznikne 17 nových autobusových linek PID, 14 stávajících linek PID bude změněno, 2 linky PID a 31 linek mimo systém bude zrušeno a nahrazeno jinými linkami PID,“ konstatuje radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl (ANO 2011).

 „Výhodou naší společné integrované dopravy pro Prahu a Středočeský kraj je, že jízdenky PID je možné používat jak v regionálních autobusech, tak i ve vlacích, dále v rámci MHD Kladno, Slaný i Praha. Díky možnosti nákupu jízdních dokladů pomocí platební karty či přes mobilní aplikaci PID Lítačka se všem také výrazně zjednoduší nákup jízdenek,“ doplňuje náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vedení linek PID v jednotlivých oblastech

1)            Trasa Praha – Slaný + Louny

Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – zastávková linka 342 a rychlíkové linky 388 a 389.

Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 – Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i okolo pražského Letiště Václava Havla (zastávka „Praha, U Hangáru“). Tato linka bude v provozu celodenně, celotýdenně v intervalu 30-60 minut ve špičkách pracovních dnů a 120 minut v ostatních obdobích. Do Slaného pojede nově také autobus od posledního metra.

Linka 388 je vedena ze slánského sídliště (ze zastávky „Slaný, Arbesova“) přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy. Tato linka bude v provozu v pracovní dny v intervalu 15-30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky, o víkendu pak pojede linka v intervalu 240 minut.

Nejrychlejší spojení mezi Prahou a Slaným zajistí linka 389 Praha – Slaný – Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádraží obslouží zastávky „Slaný, Šultysova“, „Slaný, Sokolovna“, „Slaný, Tuřanská“ a dále bude přes obce Třebíz a Hořešovice pokračovat až do Loun. Linka 389 pojede mezi Prahou a Slaným v pracovní dny v intervalu 30 minut ve špičkách, 60 minut mimo špičky a 240 minut o víkendech. V úseku Slaný – Louny pojede linka v pracovní dny ve dvouhodinovém intervalu, o víkendech každé 4 hodiny.

2)            Kladensko

Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u linek 300, 330, 350 a 399 spojující Prahu s Kladnem. Linky 300, 324, 330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.

Linka 300 bude odkloněna do zastávky „Kladno, Energie“, kde nahradí linku 399, která nově pojede přímo přes zastávku „Kladno, Rozdělov“ a vybranými spoji v pracovní dny až do Smečna. Naopak linka 330 již do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření zároveň přinese navýšení počtu spojů v oblasti kladenského Havlíčkova náměstí a Vinařic.

Linka 306 bude ve směru od Zličína namísto většiny spojů stávající linky 626 prodloužena z Jenče až do Kladna, což přinese zpřehlednění pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.

S ohledem na nízké využití linek 350 a 624 v oblasti Okoře a Libochoviček dojde k omezení provozu, stávající linka 624 bude nahrazena novou linkou 622 v trase (Číčovice) – Okoř – Zájezd – Buštěhrad – Kladno, Oaza. Ke změně číselného označení dochází s ohledem na přečíslování linek ve městě Kladně (viz dále). Na základě požadavku obcí na víkendovou obsluhu Zooparku Zájezd zde budou nově zavedeny spoje o sobotách, nedělích a svátcích.

Linka 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče bude také s ohledem na nízkou obsazenost spojů ve vybraných částech dne omezena. Přesto bude v úseku Středokluky – Praha zajištěno časté spojení v pravidelných intervalech, protože zde budou koordinované jízdní řády stávajících linek 322, 323 a nové linky 342 (viz dále).

Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves, kde bude spojení nahrazeno linkou 624 s garantovaným přestupem ve Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto přímého spojení jen cca 4× denně nově možnost cestovat větším množstvím spojů celodenně v pracovních dnech i o víkendech.

Na základě požadavku města Kladna na ucelenou číselnou řadu pro městskou dopravu dochází k přečíslování linek 604 a 607, nově tyto linky budou označeny 624 a 627.

3)            Trasa Kladno – Slaný

Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný, Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného města Slaný. S ohledem na vysoké vytížení se na linku 609 připravuje na konci letních prázdnin nasazení kapacitních kloubových autobusů.

Spojení měst Kladno a Slaný bude zajištovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a Libušínem vedena kratší a atraktivnější trasou přes Rozdělov. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný, čímž vznikne přímé a častější spojení Velvarska s Kladnem. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato vedena společně s linku 627 (původně 607), kde se budou vzájemně prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.

Linka číslo 627 (původně 607) bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž nahradí stávající linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno) a umožní zefektivnění provozu.

Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617 a prodloužená linka 399, a částečně také linky 609 a 627, proto bude linka 608 zrušena. V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí spojení linka 587.

Linka 612 bude z Knovíze odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou stávající linku 622 (s ohledem na přečíslování linek v Kladně je linka 622 vedena nově v trase Okoř – Kladno, viz výše). Mezi Kladnem a Pchery bude linka 612 nově jezdit častěji, nahradí tak i linku 622. Přímé spojení Kladna a Slaného namísto stávající linky 612 je zajištěno posílenými linkami 609 a 617. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovíze a Netovic také linka 456.

Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery, Theodor“ zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

4)            Velvarsko

Na Velvarsku bude zavedeno několik nových linek v okolí města Velvary a zároveň budou provedeny dílčí úpravy linek stávajících. Linky 621 a 623 budou sloučeny pod jedinou – 623, která plošně obslouží více obcí na Velvarsku (Ješín, Neuměřice, Kamenný Most, Osluchov, Žižice a Zvoleněves).

V obci Osluchov tato linka nahradí napřímenou linku 617, která pojede přes Luníkov přímo po silnici I/16. Páteřní nově zavedenou linkou bude 595, která s městem Velvary spojí obce Černuc, Kmetiněves, Hospozín, Poštovice, Jarpice, Vraný a Peruc.

Z města Velvary budou do ostatních směrů vyjíždět také linky 596, 597 a nadále i 593. Všechny tyto linky budou ukončeny u železniční stanice ve Velvarech, kde bude zajištěn pravidelný přestup na vlaky do Kralup a dále do Prahy.

5)            Slánsko - sever

Páteřní regionální linkou se stane linka 590 spojující obce Vraný, Zlonice s městy Slaný, Nové Strašecí, Stochov, Smečno, a také s obcemi Lány, Rynholec a Kačice. Linka 590 bude v provozu v pravidelných intervalech v pracovní dny i o víkendech. Na vybrané spoje linky 590 bude ve Vraném přímo (bez přestupu) navazovat linka 591 jedoucí do Klobuk, kam zajistí převážně školní spojení.

Další významná linka 650 pojede ze Slaného do Radešína, kde bude zajištěna návaznost na linku v systému Doprava Ústeckého kraje jedoucí do severočeského města Litoměřice.

Do severních Čech bude pokračovat páteřní linka 389 od Prahy přes Slaný až do města Louny. Kromě spojení velkých měst zajistí rovněž doplňkovou obslužnost obcím v okolí silnice I/7 (Třebíz, Hořešovice, Hořešovičky a Panenský Týnec).

Tato oblast bude dále doplněna linkami 594 a 592. Linka 594 zajistí spojení města Slaný s obcemi Žižice, Hobšovice, Skůry, Kmetiněves, Poštovice a Jarpice. Jeden pár spojů linky 594 zajistí obcím na trase spojení do základní školy ve Zlonicích. V úseku Slaný – Skůry bude pravidelně prokládána se stávající linkou 593.

Linka 592 spojí město Slaný s nácestnými obcemi a Panenským Týncem. V obcích Kokovice a Úherce nahradí stávající linku DÚK 707 a bude tak propojovat obce na území Středočeského i Ústeckého kraje.

6)            Slánsko – západ

V západní části Slánska bude páteřní linkou autobus 580 v trase Slaný – Rakovník, na níž bude v obci Mšec navazovat linka 628 jedoucí z Kladna přes Mšec do obce Milý. Tato návaznost zajistí pravidelné spojení obcí Milý, Srbeč, Kalivody, Přerubenice a Bdín s okresním městem Rakovník.

Linka 628 propojí nejen nácestné obce s Kladnem, ale díky garantovaným přestupům nabídne spojení i do dalších směrů. Kromě již zmíněné návaznosti na linku 580, bude v obci Srbeč navazovat na linku 588 přímo do Slaného a také v obci Mšecké Žehrovice na linku 586 ze Slaného do Nového Strašecí, čímž bude zajištěno pravidelné spojení Mšec – Nové Strašecí.

Linka číslo 589 zajistí spojení obcím Hořešovičky, Zichovec, Bílichov a Líský spojení do města Slaný, a také dopravu pro děti do základní školy v Kvílicích.

Linka 586 v trase Slaný – Nové Strašecí obslouží obce Studeněves, Řisuty, Malíkovice, Drnek, Mšecké Žehrovice a Nové Strašecí. V úseku Slaný – Studeněves jí posílí doplňková linka 587, která bude pokračovat do Tuřan a Bysně, Malíkovic, Drnku, Nové Studnice, Smečna a dále až do Libušína. (především pro místní vazby a školní spojení).

Jízdné

Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou platností. Všechny jízdenky PID jsou v rámci své časové a pásmové platnosti neomezeně přestupní. Vždy je potřeba hlídat si pouze časovou a pásmovou platnost jízdenky. Například nejlevnější základní jízdenka za 12 Kč platí maximálně ve dvou tarifních pásmech a maximálně 15 minut. Pokud Vaše cesta v rámci dvou pásem trvá déle, je tu jízdenka za 18 Kč na 30 minut. Další varianty jízdenek jsou odstupňovány přidáním jednoho pásma a dalších 30 minut časové platnosti. K dispozici jsou také zlevněné jízdenky pro děti, studenty a seniory se slevou 75 %. Děti do 6 let a senioři nad 70 let cestují v autobusech PID zdarma.

Základní cena jízdenky mezi Slaným a Prahou (Nádraží Veleslavín) je 40 Kč (5 tarifních pásem B+1+2+3+4, časová platnost 120 minut). Pro kombinaci s MHD v Praze vyjde jedna jízdenka na 62 Kč (8 pásem, časová platnost 210 minut). Naopak při kombinaci s předplatní jízdenkou pro Prahu vyjde jedna cesta do Slaného na pouhých 32 Kč.

 Příklady cen jízdného na vybraných trasách

  • Slaný – Praha, Nádraží Veleslavín: 40 Kč (32 Kč s kuponem pro Prahu)
  • Slaný – Praha centrum (včetně MHD v Praze): 62 Kč (32 Kč s kuponem pro Prahu)
  • Louny – Praha, Nádraží Veleslavín: 62 Kč (54 Kč s kuponem pro Prahu)
  • Louny – Praha centrum (včetně MHD v Praze): 84 Kč (54 Kč s kuponem pro Prahu)
  • Slaný – Kladno: 18-24 Kč (dle jízdní doby linek, na lince 627 vždy 24 Kč)
  • Slaný – Rakovník: 32 Kč

Předplatné jízdné

Zejména pro pravidelné dojíždění je nově k dispozici též možnost předplatného jízdného v měsíční, čtvrtletní a roční variantě. Při cestování do Prahy je nejvýhodnější zakoupit si kupon pro vnější tarifní pásma společně s předplatným na MHD v Praze. Měsíční jízdné pak vyjde například pro trasu Slaný – Praha včetně MHD obou měst na 1470 Kč, pro trasu Kladno – Slaný na 460 Kč (kromě linky 627, která jede přes více pásem). Ještě o něco výhodněji pak vychází čtvrtletní nebo roční předplatní kupóny.

Příklady cen jízdného na vybraných trasách

                měsíční čtvrtletní             roční     

Slaný – Praha    920 Kč   2 400 Kč               9 504 Kč               + kupon pro Prahu

(měsíční 550 Kč, čtvrtletní 1480 Kč, roční 3650 Kč)

Louny – Praha   1 560 Kč               4 200 Kč               16 632 Kč            

Brandýsek – Praha         700 Kč   1 800 Kč               7 128 Kč              

Slaný – Kladno  460 Kč   1 200 Kč               4 752 Kč              

Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem, přičemž platnost kuponu je v daném tarifním pásmu a zvoleném časovém období neomezená, lze tak cestovat libovolně často. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech jednotlivých linek.

Speciální jízdné ve Slaném

Současně s Tarifem PID budou na všech autobusových linkách PID na katastrálním území města Slaný (všechny zastávky s názvem Slaný) platit také speciální jízdenky pro jednotlivou jízdu podle tarifu MHD Slaný. Základní jízdenka za 10 Kč bude mít časovou platnost 30 minut a bude přestupní. Pro přepravu psa či zavazadla podléhajícího placení bude jízdenka se stejnou časovou platností za 6 Kč. Tyto jízdenky budou k dostání pouze u řidičů v autobusech. 

autoři: Soňa Jindrová , Von | zdroj: ROPID
Spustit audio