ŠMAHEM

18. listopad 2002

Když někdo něco šmahem zavrhne, zavrhne to úplně a bez dlouhého přemýšlení. Šmahem nemusíme jen odmítat, šmahem můžeme také přijímat. Třeba do politické strany všechny, kdo se přihlásí. Význam příslovce šmahem Slovník spisovného jazyka českého vysvětluje synonymy vesměs, úplně, zcela a jako příklad použití tohoto slova uvádí větu: "Nelze přejímat do jazyka šmahem všechna cizí slova."

Řeknu dnes pár slov o původu tohoto aspoň podle mého názoru hezkého českého příslovce. Řekl jsem českého, ale pravidelní posluchači této rubriky vědí, že za česká pokládáme a vlastně právem pokládáme velmi mnohá slova, který jsou původem z jiných jazyků. Příslovce šmahem by u leckoho mohlo vzbudit abych tak řekl podezření, že by mohlo mít něco společného s němčinou. Používáme přece dost slov začínajících skupinou hlásek šm-, která jsou původem německá. Šmak, šmajchlovat, šmejd, šmelc, šmelina, šminka, šmír, šmíra, šmírovat, šmirgl, šmolka, šmudla... a tak dále. Ne, jde o špatnou stopu, příslovce šmahem není původem německé, ostatně skupina hlásek šm- na počátku slova nemusí ukazovat na germánský původ. Kromě jmenovaných opravdu německých slov běžně užíváme i slova šmátrat, šmikat, šmodrchat, šmouha, šmrdolit a šmrnc, a ta jsou původem česká, přesněji řečeno slovanská. A mezi ně patří i příslovce šmahem.

Jak toto slovo vzniklo a jaké má v češtině příbuzné, si uvědomíme, když si v nějakém starém českém textu, třeba z počátku 19. století přečteme větu: "...kry ledu se smahem hrnuly". Ano, smahem je původní varianta příslovce, které my dnes známe už jen ve změněné podobě šmahem. A není žádná náhoda, že staré české smahem je dost podobné slovům jako smažit, osmahlý, smaženice a osmahnout; všechna ta slova patří do jedné jazykové rodiny slovanských slov, která souvisejí s pálením a ohněm. Ruské nářeční smága například znamená plamen, žár a také saze.

Michal Novotný

Souvislost příslovce šmahem a ohněm hezky objasnil Pavel Eisner ve své knížce Čeština poklepem a poslechem, cituji: " Šmahem, vlastně smahem, a souvisí to od původu se všelijakou smahou a smažením a znamená to vlastně tak nadobro, jako oheň sžehne věci hořlavé, až do úplného spálení." Než povídání o příslovci šmahem skončím, musím poctivě dodat, že kromě této hezké a pravděpodobné teorie o jeho vzniku existuje ještě teorie další, dnes nepřijímaná. Podle ní to příslovce vzniklo ze slovesa máchat přidáním expresivní předpony š-. Šmahem by pak znamenalo jedním máchnutím, jedním máchem.

Vysílá se v pondělí 18.11.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.