Smrti, milá smrti

5. listopad 2022

Listopad přináší čas dušiček, vzpomínek na zemřelé a s nimi i úvah o konečnosti našeho života. A zatímco my smrt vytěsňujeme, pro naše předky byla nedílnou součástí jejich pozemského bytí.

Se smrtí byli denně konfrontováni a dokázali o ní nejen s nadhledem mluvit, ale i zpívat. A o smrti, rituálech a písních s ní spojených bude Folklorní notování, v němž bude s etnologem Martinem Šimšou po magických i liturgických obřadech a hodince a patronech šťastné smrti pátrat Markéta Ševčíková.

Anděl smrti
Spustit audio