Sousedův strom zasahuje na náš pozemek. Jak jednat?

15. únor 2020

Jak jednat v případě větví stromů prorůstajících na náš pozemek od sousedů? Zda je možné přesahující větve a kořeny odstranit, poradila advokátka Michaela Bednáriková.

Jako první bychom se měli vždy snažit o dohodu se sousedem. Pokud k domluvě nedojde, můžeme jednat podle Občanského zákoníku. Ten říká, že pokud větve nebo kořeny stromu z vedlejšího pozemku zasahují do našeho, poškozují ho a vzniká škoda, je možné větve ořezat a kořeny odstranit.

Podle Občanského zákoníku lze ale větve a kořeny odstranit pouze v době vegetačního klidu. Zásah by měl být proveden vhodným způsobem, aby strom netrpěl. Odstraněné větve si může ponechat ten, na jehož pozemku se nacházely.

Výška stromů a vzdálenost od plotu

U sázení stromů u plotu by měl mít každý respektovat soukromí souseda a hranici jeho pozemku. Do tří metrů výšky stromu můžeme sázet zhruba do 1,5 m od hranice pozemku. U vzrostlejších stromů by tato hranice měla začínat na 3 metrech od hranice pozemku.

Podobně to platí i u živých plotů. Před sázením je vždy důležitá domluva se sousedem a řešení poměrů v dané lokalitě. Nikomu se nebude líbit, pokud vzrostlé stromy zastíní dům a v místnostech se bude muset celodenně svíti.

V tomto případě je to otázka sousedských imisí a poškozený se musí obrátit na příslušné úřady, potažmo na soud s žalobou na odstranění. Než soud rozhodne, lze větve prorůstající plotem i kořeny, které na pozemku způsobují škodu, odstranit. Opět by to mělo být v době vegetačního klidu.

autor: Jiří Šobr
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...