SOVĚTSKÝ SVAZ

21. srpen 2003

Dnes je právě 35 let od 21. srpna 1968, ode dne, na který jsme my, kteří jsme ho zažili v aspoň trochu dospělém věku, nikdy nezapomněli. I když mnozí z nás se leta uměli tvářit, že nic takového nikdy nebylo. V ten den Československo přepadly armády pěti států, ve skutečnosti ovšem armáda státu, který si tehdy říkal Sovětský svaz a kterému jsme tenkrát nepřesně zato zásadně říkali Rusko.

Pojďme si tedy dnes popovídat o výrazech sovětský a Rusko. Slovem sovětský se označovalo všechno, co se týkalo Sovětského svazu. Byla sovětská mládež, sovětští sportovci, sovětská literatura, také sovětská morálka a sovětské myšlení. Armáda toho státu se z Rudé přejmenovala na Sovětskou, parlament se tam nazýval Nejvyšší sovět, státní statek byl sovchoz, tedy savětskaje chazjajstvo, a občanům toho státu se jaksi hovorově říkalo Sověti. To všechno pocházelo z ruského slova savětskyj.

Adjektivum savětskij je ovšem z podstatného jména savět, jak jsme česky říkali sovět, což bylo pojmenování zastupitelského orgánu, které by se do češtiny dalo přeložit jako rada či sněm. Slovo sovět ale není nějaký bolševický či komunistický výtvor, první sověty vznikaly už za revoluce v roce 1905 a v roce 1917 existovaly ještě před bolševickým převratem. Slovo savět je složenina z předpony s- tedy spolu a základu větit, čili mluvit. Sověty tedy byly orgány, kde se mluvilo, tedy rokovalo. Pokud vám sloveso větit připomnělo českou větu, bylo to správně. Jungmann slovo věta pro moderní češtinu opravdu utvořil z ruského větit.

S původem slov Rusko, Rus a ruský je to nejasné. Za nejpravděpodobnější se pokládá, že slovanští Rusové přejali pojmenování svých nepřátel, normandských dobyvatelů Ruska, kteří si říkali Ruotsi, což ve skandinávštině znamenalo veslaři.

Nakonec dodám, že to, proč se jednomu druhu švábů říká rusi, má stejný důvod jako to, proč švábům říkáme švábi, tedy Němci ze Švábska, a proč Rusové švábům a rusům říkají prusi. Je takovým dávným evropským zvykem říkat nepříjemnému hmyzu - ale také třeba opilcům - pojmenováním sousedních národů.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Zapomeňte na povinnou četbu. Babička potěší v každém věku.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Babička

Babička

Koupit

Nejslavnější klasické dílo spisovatelky Boženy Němcové. Geniální kniha, vše podstatné už zde bylo řečeno.