Společnost DUHA si letos připomíná troje kulatiny: 30 let existence společnosti a 10 let projektů Duhová prádelna a Novoročenky, které pomáhají

16. říjen 2022, aktualizováno

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšiřování jejich možností v různých oblastech života jako je bydlení, práce, volný čas, navazování přátelských a partnerských vztahů nebo život ve společnosti. Snaží se bořit mnohé mýty s lidmi s mentálním znevýhodněním spojené a usiluje pro ně o rovné podmínky a respekt napříč společností.

„Cílem Společnosti DUHA je, aby dospělí lidé s mentálním znevýhodněním nemuseli žít v institucích, mohli pracovat nebo se věnovat různorodým činnostem, tedy žili život podle svých představ,“ říká Eva Brožová, která v DUZE pracovala 25 let, dlouhou dobu na pozici ředitelky.

Tři základní sociální služby, které DUHA poskytuje, jsou: pobytové Chráněné bydlení, terénní Podpora samostatného bydlení a ambulantní Centrum denních služeb.

Chráněné bydlení zahrnuje 15 bytů po celé Praze pro 31 dospělých s mentálním znevýhodněním, a to s různým nastavením asistence tak, jak klienti potřebují.

Podpora samostatného bydlení nabízí služby klientům, kteří žijí ve svých domácnostech, ale potřebují pomoc, ať už s vedením domácnosti, s nákupy nebo s jednáním na úřadech, návštěvou doktora a podobně.

Centrum denních služeb, kam chodí klienti trávit volný čas, to je Galerie DUHOVKA ve Vysočanech a Nová DUHA na Černém Mostě. V DUHOVCE se maluje, cvičí, vznikla zde i takzvaná MANUFAKTURA, kde se vyrábí originální náramky, kachličky, malované tašky a plakáty.

Centrum denních služeb Nová DUHA na Černém Mostě je větší a nabízí pekárnu, práci s keramikou, se dřevem i výtvarnou místnost. V DUHOVCE i Nové DUZE klienty vedou k maximální samostatnosti, snaží se pomáhat jen tam, kde je to nutné.

Výrobky klientů nabízejí na různých akcích nebo v e-shopu.

Společnost DUHA je pevně spjata i s Duhovou prádelnou, sociálním podnikem, který v roce 2014 založila a který zaměstnává ve dvou provozovnách na Černém Mostě 18 lidí se zdravotním znevýhodněním.

Obrazy malířů a malířek s mentálním znevýhodněním, spojené s projektem Novoročenky, které pomáhají (za kterým stojí Margita Losová), vznikají v Centrech denních služeb Společnosti DUHA. V rámci arteterapie, ale i volnou tvorbou, tedy kdykoli mají klienti chuť a s osobním asistentem si malování naplánují.

Motivy obrazů jsou různorodé, zájemci si je mohou vybírat z katalogu na webu DUHY. A pokud obraz nepoužijí jako zajímavý motiv novoročenky (jejíž tisk DUHA zajistí), tak třeba jako vánoční dárek. Originál obrazu v každém případě obdrží dárce.

Spustit audio