Štola číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku byla zkušební štolou. Dnes je zajímavou technickou památkou

23. březen 2023

Štola číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku patří do těžební oblasti dosud funkčního dolu Svornost a nachází se v její těsné blízkosti. V roce 1952 rozhodly o jejím vyražení Jáchymovské doly. Hlavním cílem bylo prozkoumat, zda je toto místo vhodné pro těžbu a ověřit výskyt uranového zrudnění.

Při ražbě zkušební štoly byli využívání převážně političtí vězni. Celé pracoviště bylo proto pečlivě střeženo a propojeno s oploceným koridorem dolu Svornost. Případnému útěku vězňů měly zabránit masivní mříže nainstalované při ústí štoly. Protože se zde ale žádný výrazný výskyt uranové rudy nepotvrdil, byl provoz štoly v roce 1957 definitivně ukončen.

V roce 2008 byla Štola č. 1 zpřístupněná veřejnosti. Dnes jsou v ní k vidění ukázky různých druhů výztuže, důlních vozíků i dobývacích technik. Ve štole dlouhé 260 metrů uvidíte například katry - mříže, které sloužily k uzavírání vězňů pod zemí, nebo předměty, které byly nalezeny v prostorách lágru Svornost.

Ve vzdálenosti 178 metrů od portálu návštěvníci dojdou k rozrážce (začátek ražené chodby z jiné, již vytvořené podzemní chodby - pozn. red.) o délce zhruba padesát metrů. Tato rozrážka zachycuje středověké práce na žíle Evangelist, ze které se získávalo hlavně stříbro.

Štola č. 1 je památkou na období těžby stříbra a uranu v Jáchymově. Je součástí hornické kulturní krajiny zapsané v roce 2019 na seznam Světového dědictví UNESCO. Podél Štoly č. 1 vede navíc zajímavá, osm a půl kilometru dlouhá naučná stezka nazvaná Jáchymovské peklo.

Spustit audio