Středem Evropy prochází železnice, která se jmenuje jinak

2. květen 2019

Když v 19. století ovládla Velká Británie světové oceány, umístila nultý poledník do Greenwiche a astronomický střed Evropy do Voteleže. Astronomický střed Evropy je průsečík 15. poledníku a 50. rovnoběžky. Přestože střed Evropy je v katastru Kouřimi, Votelež je od něj nejbližší obydlené místo.

Voteleží prochází železniční trať z Bošic do Zásmuk. Zdejší zastávka se ale nejmenuje Votelež, nýbrž Bošice zastávka. Přestože se zdá, že neexistuje odlehlejší místo, i tady mají svou historii. To jediné, co se zde v minulosti stalo, bylo ovšem železniční neštěstí.

V roce 1951 se na zdejším přejezdu srazil vlak s autobusem a zemřeli při tom čtyři lidé. No a narozdíl od jiných železničních neštěstí zdejší oběti připomíná důstojný pomník. V tom je Votelež v rámci kraje bohužel výjimečná.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...