Středem Evropy prochází železnice, která se jmenuje jinak

2. květen 2019

Když v 19. století ovládla Velká Británie světové oceány, umístila nultý poledník do Greenwiche a astronomický střed Evropy do Voteleže. Astronomický střed Evropy je průsečík 15. poledníku a 50. rovnoběžky. Přestože střed Evropy je v katastru Kouřimi, Votelež je od něj nejbližší obydlené místo.

Voteleží prochází železniční trať z Bošic do Zásmuk. Zdejší zastávka se ale nejmenuje Votelež, nýbrž Bošice zastávka. Přestože se zdá, že neexistuje odlehlejší místo, i tady mají svou historii. To jediné, co se zde v minulosti stalo, bylo ovšem železniční neštěstí.

V roce 1951 se na zdejším přejezdu srazil vlak s autobusem a zemřeli při tom čtyři lidé. No a narozdíl od jiných železničních neštěstí zdejší oběti připomíná důstojný pomník. V tom je Votelež v rámci kraje bohužel výjimečná.

Spustit audio